Za dlouhodobý přínos v kategorii Voda si odnesl vítěznou trofej Miroslav Dundálek, který se jako ředitel Vodovodů a kanalizací zasadil o rekonstrukci čistíren odpadních vod na okrese, ale i modernizaci kanalizačních sběračů a dostavbu retenčních nádrží.

„Zachycují nejvíce znečištěné odpadní vody za dešťů před jejich odlehčením do Bečvy. Tím se významně snížilo zatížení vody v řece, což přispělo ke zlepšení její kvality a čistoty,“ řekl Miroslav Dundálek, který pracuje ve VaKu jednačtyřicet let, z toho devětadvacet ve funkci ředitele.

Významným počinem je i připojení okresu Přerov na Ostravský oblastní vodovod, který zajišťuje dostatečné množství pitné vody pro odběratele.

„Na zahájení čeká i stavba kalové koncovky, jíž se zajistí likvidace kalů z čistíren odpadních vod na okrese Přerov v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti péče o životní prostředí,“ dodal.

Cenu za dlouhodobý přínos v kategorii ekologie a životní prostředí si odnesl ornitolog a uznávaný mykolog Jiří Polčák, který pracuje jako preparátor v Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově a stará se o záchrannou stanici pro handicapované živočichy.

„Celý život se řídím jednou zásadou - že bychom měli přírodu chránit jako celek. Aby nedocházelo k situacím, kdy kvůli záchraně jednoho druhu rostliny zničíme celou přírodní rezervaci,“ řekl Jiří Polčák, který se o přírodu zajímá už odmalička a ocenění si váží.

„V poslední době je mi asi nejbližší mykologie a v těchto dnech zrovna kreslím tabule do atlasu hřibovitých hub Evropy, který vyjde v Anglii. Maloval jsem podle fotografií i houby z Itálie a Španělska, které u nás vůbec nerostou,“ přiblížil. Za důležitou považuje i mykologickou poradnu Ornisu, kde pomáhá lidem s určením druhů hub. „Bohužel už dávno nejsme národem houbařů a mnozí lidé při určování druhů tápou,“ posteskl si.

Za významný počin roku 2019 obdržel první cenu v kategorii ovzduší přerovský Duha klub Dlažka, který už desítky let pořádá tábory pro děti, ale organizuje i jiné akce v přírodě. Podle šéfa Jaroslava Biolka získala Dlažka ocenění zřejmě proto, že se snaží vytáhnout malé i velké na čerstvý vzduch.

„Spoustu lidí jsme dostali ven a změnili díky tomu své ekologické návyky - od třídění odpadů až po zásady chování v přírodě. Jednodenní akce, víkendy i tábory přitáhnou celoročně tisíce účastníků na vzduch - do lesa, na hory nebo na vodu,“ poznamenal.

Bronz v kategorii odpadové hospodářství patří za významný počin v roce 2019 Technickým službám města Přerova.

„Rozšířili jsme několikanásobně kapacitu sběrného dvora a letos budujeme v areálu také moderní nadzemní systém sběrného dvora. Rozšiřujeme i kompostárnu v Žeravicích,“ shrnul jednatel technických služeb Bohumír Střelec.