Jako první přišly na řadu místní části.

„V průběhu ledna jsme předali odpadové nádoby obyvatelům Újezdce, Lýsek, Vinar, Henčlova, Výmyslova a Kozlovic. Tento víkend zavezeme nádoby i lidem z Čekyně a Žeravic. Obdrží také kompostéry – ty jsou ale určeny pouze lidem, kteří o ně projevili zájem a zdarma si je u nás objednali," shrnul ředitel Technických služeb města Přerova Radek Koněvalík.Pracovníci technických služeb začali rozvážet do místních částí nádoby na biologicky rozložitelný komunální odpad. Lidé, kteří o to projevili zájem, dostali kompostéry.

Stovky odpadových nádob dostanou během února také majitelé rodinných domů v Přerově.

„O jejich distribuci budeme Přerovany informovat prostřednictvím letáků. Zároveň vyhlásíme druhé kolo rozvozu, protože v některých místních částech si lidé pro kontejnery nestihli přijít," doplnila Miroslava Švadlenková z technických služeb.

Nový způsob svozu

Od března pak čeká obyvatele rodinných domů v Přerově nový způsob svozu – vždy v lichý týden jim popelářské auto odveze popelnici se směsným odpadem, v sudý týden pak s biologickým.

Nová kompostárna v Žeravicích, do které se bude odpad svážet, projde zatěžkávací zkouškou. Lidé by ale měli dbát na to, co do hnědých nádob na biologický odpad odhodí. Ne všechno je totiž do kompostu vhodné.

Co patří do hnědých nádob?

„I z toho důvodu dostali do rukou informativní letáky, ze kterých zjistí, co do hnědých nádob patří, a co ne. Když tam dají třeba zbytky jídel, maso, olej, tuky, nebo zvířecí exkrementy, znehodnotí celý obsah. Proto by měli dbát pokynů, které dostali," doplnil náměstek primátora Pavel Košutek (ANO), jenž má na starosti oblast životního prostředí.

Do nádob by neměl putovat ani odpad větší velikosti.

„Ořezané stromy a větve bude možné odkládat do označených hnědých velkoobjemových kontejnerů, přistavovaných na jaře a na podzim. Bioodpad mohou navíc občané celoročně odevzdávat ve sběrných dvorech technických služeb a v kompostárně v areálu žeravické skládky," doplnila Miroslava Švadlenková.

Podle odborníků obsahuje směsný odpad, který se vyváží na skládku, až čtyřicet procent kompostovatelné složky, již lze dále využít.

„Pokud ovšem bioodpad od směsného nevytřídíme, na skládce v něm vznikají procesy, které způsobují únik metanu do ovzduší. A to negativně přispívá ke skleníkovému efektu. Proto vyzývám občany, aby se do třídění bioodpadu zodpovědně zapojili," uzavřel Pavel Košutek.