Kokojan byl zaměstnancem firmy Kazeto v dobách její největší slávy za první republiky.

Jeho život vyhasl na střelnici v Olomouci-Lazcích před pětasedmdesáti lety.

Byl jedním z jednadvaceti popravených Přerovanů.