Tyto a další otázky čekají Přerovany v anonymním dotazníku, který má pomoci zastupitelům v přípravě plánu rozvoje města do roku 2020. Dotazník připravili pracovníci Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy.

„Anketu mohou lidé vyplňovat až do 17. srpna. Chceme tímto způsobem zjistit názory občanů Přerova a na základě nich zodpovědně připravit Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Přerova pro období let 2014 až 2020. Jsme si vědomi, že plánování dalšího směrování města není možné bez znalosti názorů jeho obyvatel," uvedl přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD).

Anketa probíhá na třech frontách – do ulic vyrazili studenti, kteří zpovídají občany přímo v terénu, dotazník i se schránkami je k dispozici v Městském informačním centru i v Galerii města na Horním náměstí. Navíc lze anketu vyplnit i elektronicky.

„Zájemci ji najdou na stránkách www.prerov.eu," uvedl František Zlámal z přerovského magistrátu. Podle něj mohou výsledky ankety přispět k vytipování vhodných rozvojových projektů či koncepčních dokumentů.

„Jde nám všem o to, aby se Přerov rozvíjel tím správným směrem, aby město mohlo uskutečňovat svá strategická rozhodnutí, a mohlo efektivněji čerpat peníze z dotačních titulů," uzavřel Zlámal. (mv)