Důvodem je nesrovnanost ve způsobu odevzdání návrhů.

Přerov si od jednotného vizuálního stylu, o který usilovalo už bývalé vedení radnice, slibuje kultivovanou a důstojnou prezentaci v marketingové komunikaci.

Městu totiž vlastní logo citelně chybí – například pro nedalekou Olomouc je charakteristická černobílá šachovnice, Brno zase vystihují svislé linie.

Přerov má již od dob Pernštejnů svůj znak se dvěma věžemi a zubří hlavou, od roku 1948 používá i modrožlutou čtvercovou vlajku. V době elektronické komunikace je to ale málo.

„Autor vítězného návrhu a nejlepší kreativec obdrží částku 100 tisíc korun, soutěžící na druhém místě 40 tisíc a třetí nejúspěšnější účastník si připíše na své konto částku 30 tisíc. S vítězem bude sepsána smlouva na vytvoření kompletního grafického manuálu, který přijde na 200 tisíc korun," upřesnila podmínky mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Výsledek zřejmě na jaře

Podle jejích slov se město rozhodlo vyhlásit soutěž znovu především z toho důvodu, aby ji nemohl nikdo zpochybnit. Oficiálně se znovu vyhlásí v pondělí 16. listopadu.

„Pochybení, na které upozornila jedna z uchazeček, jsme uznali a opravili. Došlo k chybnému zařazení listu, na který měli soutěžící stručně popsat, čím se při tvorbě svého návrhu inspirovali, jaká je jeho symbolika a vztah k městu," vysvětlil radní města Jan Horký (SpP).

Jak upřesnil, byl tento list nedopatřením přiřazen k přihlášce, která měla být odevzdána ve zvláštní uzavřené obálce a z důvodu zachování anonymity otevřena až poté, co radní zvolí pět postupujících návrhů.

„Odborná porota, která měla radě doporučit postupující, by bez tohoto textu nemohla zhodnotit některá kritéria – například vazbu na město, jež nemusí být na první pohled hodnotitelům zřejmá," konstatovala Lenka Tomečková z oddělení marketingu.

Obálky, které už do původně vyhlášené soutěže přišly, budou zaevidovány, a nebudou nikdy otevřeny. Uchazeči nyní musejí poslat své návrhy ještě jednou, a to v souladu s novými pravidly.

Město doufá, že by mohl mít Přerov i přes tyto komplikace nové logo už na jaře roku 2016.