Projekt takzvaného Mamutova - naučně-zábavního parku, jenž má zviditelnit Předmostí a přilákat do Přerova turisty, ale zatím zůstává jen na papíře. Teď by se to konečně mohlo změnit.

„Pravěká minulost Předmostí je zase trochu blíže své velkolepé prezentaci. Pro areál Mamutova se totiž podařilo scelit pozemky, na nichž by měl naučně-zábavní park vyrůst,“ vysvětluje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Radní schválili směnu pozemků přerovské společnosti PMS za parcely, které má město v Újezdci. Záměr ale ještě musejí posvětit zastupitelé.

Park doby ledové s hřišti i kavárnou

Zviditelnění unikátního archeologického naleziště v Předmostí může zvýšit turistickou přitažlivost Přerova.

Mamutov totiž nabídne zábavu, relaxaci a sportovní vyžití přímo v místech, kudy kráčela historie. Na projektu se podíleli přední odborníci - zahradní architekti, výtvarníci, zoologové, geologové a specialisté na audiovizuální techniku.

Autoři vize chtějí upravit původní provozní budovu cihelny a zachovat ji jako vstupní objekt. Počítá se zde s kavárnou i víceúčelovým sálem.

Park doby ledové s relaxačními plochami, dětskými hřišti a občerstvením má být přístupný po celý rok bezplatně. Součástí je i vyhlídková věž, která nabídne výhled do Moravské brány.

Na vrcholu Hradiska se bude rozprostírat osada lovců mamutů.

„Záměrem je vytvoření dojmu autentického prostředí tak, aby návštěvník získal iluzi původní krajiny. Trasa graduje až k závěrečné panoramatické projekci, kdy lidé vstoupí do krajiny doby ledové a na malou chvíli se stanou její součástí,“ přiblížil Pavel Juliš, vedoucí odboru Stavebního úřadu a životního prostředí magistrátu.

Turisté v parku najdou vše, co jim přiblíží vzdálený svět lovců mamutů - od přípravy jídla, šití oděvů, přes výrobu nástrojů, po umění a rituální dovednosti.

Lidé se budou pohybovat ve členitém terénu, kudy bude protékat vodoteč s doprovodnými zvukovými i světelnými efekty.

Podzemí pak nabídne muzeum s věrnou napodobeninou mamuta v životní velikosti, replikami nejznámějších archeologických nálezů v Předmostí, pohřební scénou a vědeckou laboratoří.

V kinosále s kruhovou projekcí, představující krajinu doby ledové, zažijí návštěvníci větrné i sněžné bouře.

Náklady? 150 milionů

„Mamutov se má nacházet v lokalitě bývalé cihelny v Hranické ulici a na navazujícím zalesněném kopci zvaném Skalka. Část parcel patřila městu - a část společnosti PMS, která je ochotna se pozemků vzdát výměnou za jiné,“ líčí náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

Odborník, jenž vypracoval na oba pozemky znalecký posudek, vyčíslil i finanční rozdíl v jejich hodnotě - a to ve prospěch města, které tato transakce připíše na účet 68 tisíc korun.

Náklady na víceúčelový park světa lovců mamutů se odhadují na 150 milionů korun a právě finance jsou tím, co realizaci záměru brzdí.

„Bez silného partnera to nepůjde. Jednou z variant je využít administrativní budovu bývalé cihelny, provést za 10 až 15 milionů její rekonstrukci a kromě samotné expozice pravěku v ní představit i záměr Mamutova a hledat tak partnera pro budoucí financování,“ nastínil jednu z možností Pavel Juliš.