„Touto iniciativou bychom rádi vyjádřili svůj nesouhlas s fungováním školy. Jde o dlouhodobou záležitost, která se skládá z několika dílčích problémů. Detailně jsme je všechny popsali v petici, kterou jsme založili 2. května,“ uvedl iniciátor petice Jiří Dvořák, který je zároveň otcem tří dětí navštěvujících MŠ a ZŠ J. A. Komenského v Předmostí.

Petice je k dispozici na internetu a také v papírové podobě v Kainarově ulici v obchůdku Darka.

Text petice upozorňuje na konkrétní případy, které se ve škole řešily. Podle stěžovatelů je problémem nedostatečná podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a odchod dětí do jiných škol.

Velká je i fluktuace pedagogů. Z výroční zprávy, jak uvádí petice, vyplývá, že od roku 2018 opustilo pedagogický sbor na 44 pedagogických pracovníků, z toho 26 učitelů. Součástí petice jsou i grafy, které změny znázorňují.

Podle petentů je jediným řešením odvolání ředitelky a jmenování nového kandidáta. „Škole bychom přáli schopného ředitele či ředitelku, kteří by byli schopni vytvořit bezpečné, podnětné a inspirativní prostředí pro žáky i zaměstnance. Věříme, že se nám to podaří, i když to nebude jednoduché. Lidé si nechtějí přidělávat starosti, a také se mnohdy bojí zveřejnit své jméno pod petici, aby jejich děti neměly ve škole problémy,“ doplnil Jiří Dvořák.

Někteří rodiče připouštějí obavy se pod petici podepsat. „Situace je taková, že už několik let je tu spousta lidí nespojených s vedení této školy. Jenže na paní ředitelku nikdo nemá. Každý rok tu vyhodí a nabere spoustu nových učitelů. Nezajistí kvalitní zástup. Nejvíce tím trpí samozřejmě děti. Všichni to tu ví, ale stejně se bojí petici podepsat,“ líčí atmosféru jedna z maminek dětí, které navštěvují školu v Předmostí.

Za vedením školy ale na druhé straně stojí i řada spokojených rodičů, jejichž děti ji třeba už v minulosti absolvovaly. „Dcera je v Předmostí už 8 let…vždy jsme se na všem domluvili…vstřícnost a empatie byla vždy,“ podělila se o své zkušenosti na sociálních sítích před dvěma lety třeba Alena Macourková.

Ředitelka Věra Zapletalová, která školu vede od roku 2013, jakékoliv pochybení odmítá. „Všechny výhrady, které zaznívají v petici, jsou vyvráceny podložením písemných dokladů a dokumentů, statistickými údaji, korespondencí s institucemi, závěry kontrol a České školní inspekce, které jednoznačně mluví ve prospěch školy. Autorovi petice byla zaslána předžalobní výzva k odstranění nepravdivých údajů a informací z petice a upozornění na právní následky z odpovědnosti,“ reaguje na petici ředitelka školy Věra Zapletalová.

„Vyjádřením podpory pedagogického sboru, rodičů, žáků, prokazatelnými úspěchy naší školy, zájmem při zápisu do prvních tříd a nadstandardními školními aktivitami si stojím za kvalitou práce zaměstnanců školy a jejího dobrého jména a pověsti, kterou budujeme deset let,“ zdůraznila.

Petici do této doby podepsalo padesát lidí. Petenti ji hodlají předat zástupcům města, které je zřizovatelem školy.

„My o této petici víme. Oficiálně jsme o ní byli informováni tento týden, o aktivitě ale víme už delší dobu, protože veřejný prostor sledujeme. O situaci jsme už jednali - mluvili jsme i s paní ředitelkou, která se brání s tím, že podle ní nejsou informace v petici pravdivé. Jedná se o spor několika osob v rovině tvrzení proti tvrzení. Určitě projednáme to, zda jsou stížnosti odůvodněné, máme na to standardní postupy. Naším cílem bude samozřejmě situaci ve škole uklidnit a dát prostor oběma stranám sporu, aby si vše vyříkaly,“ zhodnotil situaci přerovský radní Jakub Navařík (Pomáháme městu - ODS), který má na starosti oblast školství.