„Znamená to, že lidé nemohou zalévat zahrádky vodou z potoka, napouštět bazény, nebo kropit silnice vodou z Bečvy," přiblížila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Vodoprávnímu úřadu zaslali toto doporučení pracovníci Povodí Moravy, kteří už od konce července upozorňovali na komplikace, spojené s extrémně suchým obdobím a nepříznivou hydrogeologickou situací.

„Z důvodů přetrvávajících klimatických podmínek, vlivem kterých došlo ke kritickému snížení průtoků ve vodních tocích, přistoupil vodoprávní úřad k tomuto opatření. Dochází ke kyslíkovému deficitu a k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů," přiblížil situaci náměstek přerovského primátora Petr Měřínský.(ANO)

Pokud by sucho trvalo déle, byl by zákaz rozšířen i na průmyslový odběr vody – tedy třeba podniky, které využívají vodní zdroje pro svůj provoz.

Zákaz čerpání vody z Bečvy a jejích přítoků zakázala jako první radnice v Hranicích. Týká se nejen Bečvy, ale i toků Velička, Ludina či Opatovický potok.

V části Lipníku nad Bečvou Podhoří lidé nesmějí plýtvat vodou ani z veřejného vodovodu, a to kvůli výraznému úbytku pitné vody v prameništi Peklo.