Bývalý dopravce provozoval v Přerově autobusové spoje od dubna 2014 do února roku 2016. Na závěr jeho působení ale cestující městské hromadné dopravy nevzpomínají právě v dobrém.

Firma se dostala do vážných finančních problémů a z důvodu platební neschopnosti přišla o některé své autobusy. Loni v únoru kvůli tomu v jeden den nevyjelo na 77 spojů. Město se s neseriózní firmou rozešlo takřka ze dne na den a nyní už spoje v Přerově zajišťuje nový dopravce - společnost Arriva Morava.

O co šlo ve sporu s bývalým dopravcem?

Jablkem sváru se stal rozdílný výklad smlouvy, již uzavřelo ještě bývalé vedení radnice s Dopravní a logistickou společností. Každá strana si ji totiž vykládala jinak.

„Představitelé Dopravní a logistické požadovali po Přerovu částku 2 miliony 200 tisíc korun jako nedoplatek kompenzace za plnění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, a to za období duben až červen roku 2014,“ připomněl přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP). Rada města tento nárok neuznala.

Oprávněnost nároku dopravce řešily opakovaně příslušné soudy - nejprve Okresní soud v Přerově a pak odvolací Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc. „Ten vynesl tento týden ve středu konečný verdikt ve věci a zamítl odvolání Dopravní a logistické společnosti,“ potvrdila právnička magistrátu Jana Hrubá.

Rozsudek Okresního soudu v Přerově, jímž byla žaloba dopravce zamítnuta, potvrdil odvolací soud jako věcně správný.

Smlouvu o provozování městské autobusové dopravy na dobu desíti let podepsalo bývalé vedení přerovské radnice s Dopravní a logistickou společností v březnu roku 2014.

„Dopravce se v ní zavázal, že dopravu zajistí za 136,8 milionu korun bez DPH. Část plateb tvořily měsíční zálohy, část doplatek kompenzace za příslušné zúčtovací období, které měla Dopravní a logistická společnost dostávat od města,“ upřesnila mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Rozdílné cen za jeden kilometr

Podle smlouvy měla být totiž doplácena kompenzace městem.

„A to jako rozdíl mezi nákladovou položkou - čili cena za jeden kilometr krát počet ujetých kilometrů za zúčtovací období - a vybranými tržbami. Problém nastal právě v ceně za jeden kilometr,“ doplnila.

Podle náměstka primátora Pavla Košutka (ANO) dopravce v předloženém vyúčtování uváděl cenu za jeden kilometr vyšší, než mu byla ze strany města hrazena podle skutečně ujetých kilometrů.

„V případě, že by město vyplácelo dopravci kompenzaci podle jím uváděné ceny za jeden kilometr postupem dle smlouvy, došlo by k výraznému přeplacení nabídkové ceny,“ uzavřela Jitka Kočicová z přerovského magistrátu.