„Termín pro podání žádostí je poměrně krátký a uchazeči se mohou hlásit v době od 9. do 12. května. Je to proto, aby administrátor stihl zpracovat a vyhodnotit všechny žádosti a my s tím mohli jít v červnu do zastupitelstva. Jde o to, aby dostaly tělovýchovné jednoty a sportovní kluby finanční prostředky co nejdříve. Termín pro vyúčtování dotace bude do konce roku,“ nastínil přerovský radní Michal Zácha (ODS).

Mimořádný dotační program má podpořit sportovní aktivity dětí a mládeže do osmnácti let, reprezentaci a činnost klubů. Náklady na provoz přerovských sportovních oddílů a klubů totiž stejně jako jinde vzrostly.

„Z dotačního programu mohou oddíly hradit provoz, ale i rozvoj a obnovu sportovních zařízení včetně jejich vybavení. Řešili jsme s členy komise, zda finanční příspěvek postavit jen na energiích, ale to by se těžko vyhodnocovalo. Někdo je v nájmu, jiný zase ve svém. Proto jsme vyhlásili mimořádný dotační program. Filozofie je, aby sportoviště v Přerově zůstala v provozu a ani jedno se neuzavřelo,“ vysvětlil Zácha.

Město letos na sport vyčlenilo přes 13 milionů korun. „V průběhu roku nám ale chodí individuální žádosti o dotace, ať už je to na podporu sportovišť z důvodu cen energií, což je třeba případ florbalistů. Pomoc potřebují i ostatní oddíly - od hokeje přes basketbal až po plavání. I školy byly totiž nuceny zvednout nájmy kvůli energiím a zvedají je v době, kdy už mají sportovní kluby příspěvky pro rodiče na rok 2023 vyhlášeny a nechtějí je neustále zvedat,“ zdůvodnil Michal Zácha.