Stávajícímu provozovateli – společnosti Dopravní a logistická – totiž koncem listopadu vyprší dvouletá lhůta a přerovští radní chtějí, aby byl už v září nebo říjnu uzavřen kontrakt s novou firmou.

Městskou hromadnou dopravu zajišťovala v Přerově od roku 2009 společnost SAD Trnava. V létě před dvěma lety ale přepravce městu nečekaně vypověděl smlouvu. Důvod?

Slovenská firma neměla jako zahraniční dopravce povolení od ministerstva dopravy na provozování MHD v České republice.

Řešení se sice našlo, ale jen krátkodobé – smlouvu získala na dva roky dceřiná společnost firmy Dopravní a logistická. Té však vyprší lhůta 30. listopadu.

„Vyhlásili jsme soutěž na nového dopravce a byly zaslány zadávací podmínky. V současné době probíhá diskuse mezi potencionálními provozovateli, protože chtějí podmínky doplnit a upřesnit," informoval přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD) s tím, že uzávěrka pro podání nabídek je 27. května.

Výběrové řízení je s ohledem na rozsah služby, kterou má nový provozovatel poskytovat, velmi náročné. Přepravce bude totiž zajišťovat provoz městské hromadné dopravy deset let, a to od 1. prosince 2013 až do 30. listopadu 2023. Předpokládaný objem zakázky je 250 milionů korun.

„Musíme postupovat podle zákona o veřejné službě, a protože se jedná o nadnárodní zakázku, byla zveřejněna rok předem ve věstníku Evropské unie," upřesnil náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).

Radní chtějí, aby s ohledem na stav ovzduší ve městě tvořily podstatnou část vozového parku nízkopodlažní ekologické autobusy. Kromě toho ale město zajímá i to, jestli budou vozy bezbariérové, a jaké mají vybavení.

„Například, zda jsou v nich umístěny elektronické informační panely, které upozorňují cestující na další zastávku, jak je zajištěn komfort a bezpečnost pasažérů či poskytování informací. Zajímá nás i stáří autobusů," upřesnil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Vyberou nejvýhodnější nabídku

Zahraniční dopravce se podle něj výběrového řízení může zúčastnit, ale jedině za předpokladu, že bude mít souhlas ministerstva dopravy.

Právě tyto podmínky nyní zájemce nejvíce zajímají.

„Měli jsme dotazy od firem, které se ptaly na počty autobusů a způsob dopravy. Chtěli bychom, aby po Přerově jezdily nejlépe ze sta procent ekologické autobusy. I když to nejde všude, protože jsou vysoké a nedostanou se například pod podjezd v Lověšicích," zmínil primátor.

Kolik firem se nakonec přihlásí, zatím město nedokáže odhadnout.

„Rada města už schválila komisi pro otevírání obálek a komisi, která bude vybírat nejvýhodnější nabídku. Chceme, aby byla smlouva s novým dopravcem uzavřena nejpozději v září nebo v říjnu. Provoz autobusových linek totiž musí být zahájen od prvního prosince a je nutné mít dostatečný časový prostor pro přípravu – popisování autobusů, jízdní řády a podobně," uzavřel.