Služby dnes zajišťuje společnost Arriva Morava, s jejíž pomocí se letos v únoru podařilo zažehnat krizi.

Tehdejší provozovatel – firma Dopravní a logistická – se totiž dostal do finančních potíží a kvůli platební neschopnosti nevyjelo téměř osmdesát spojů.

Město tehdy ze dne na den změnilo dopravce.

Vítěz, který vzejde z výběrového řízení, má zajistit autobusovou dopravu v Přerově a jeho místních částech v letech 2018 až 2028.

Zakázka by měla přijít městskou pokladnu zhruba na 250 milionů korun a v listopadu projde schválením zastupitelů.

„Počítáme s tím, že externí poradenská firma ve spolupráci s úředníky magistrátu připraví do února dokumentaci pro vyhlášení výběrového řízení.

V březnu bude zahájeno zadávací řízení a v červenci schválíme vítězného účastníka, jenž vzejde z výběrového řízení," nastínil přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).

Město chce podepsat smlouvu s novým dopravcem v srpnu příštího roku tak, aby mohly autobusy začít jezdit po Přerově od 1. ledna roku 2018.

Za jeden rok by měly najezdit po městě asi devět set tisíc kilometrů, za deset let to tedy bude devět milionů. Po silnicích by mělo ideálně jezdit devatenáct autobusů a tři vozy budou záložní.

Přibudou i místní části

Oproti současnému stavu bude navíc nutné zajistit také dopravní obslužnost místních částí Čekyně a Žeravice.

„Zástupci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje nám totiž sdělili, že od 1. ledna roku 2018 kraj nebude zajišťovat autobusy, zajíždějící do těchto místních částí. Tento výpadek tedy budeme muset pokrýt. Dojde tak k navýšení zhruba o 65 tisíc tarifních kilometrů za rok," doplnil náměstek primátora Pavel Košutek (ANO).

Cestující městské autobusové dopravy čekají také některé změny, které jsou reakcí radnice na připomínky obyvatel ulic Svépomoc, Optiky a třídy Gen. Janouška.

„Na jejich žádost upravíme dopravní obslužnost města o víkendu. Ve vybraných částech dojde k posílení o jednu linku, což přinese navýšení tarifních kilometrů," konstatovala Jitka Kočicová z přerovského magistrátu.

Městskou autobusovou dopravu v Přerově nyní zajišťuje společnost Arriva Morava, která má s radnicí smlouvu, uzavřenou v režimu mimořádné situace a přímým zadáním.

Firma se dostala do problémů

Důvodem provizoria je, že se firma Dopravní a logistická, která se v roce 2014 zavázala provozovat v Přerově autobusové spoje po dobu desíti let, dostala do vážných problémů.

„Z důvodu platební neschopnosti přišla o některé autobusy a nebyla schopna zajistit provoz v běžném rozsahu," připomněla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Smlouva byla na žádost této společnosti ukončena dohodou. Do týdne byl pak zajištěn nový dopravce, a to společnost Arriva Morava, která se smluvně zavázala, že zajistí v Přerově autobusovou dopravu až do roku 2018.

Zástupci města doufají, že se podobný krizový scénář už opakovat nebude a dopravce, který z výběrového řízení vzejde, dostojí v letech 2018 až 2028 svým závazkům.

„Zakázku je třeba dobře připravit. Je nadlimitní, takže připadá v úvahu otevřené zadávací řízení, které je administrativně náročné.

Rada města už schválila uzavření smlouvy s advokátní kanceláří, která nám bude poskytovat právní služby při realizaci tohoto otevřeného řízení, a to za částku 480 tisíc korun," uzavřel primátor Vladimír Puchalský.