Věnce a kytice u památníku jedné z obětí položili zástupci vedení přerovské radnice a dalších organizací.

„Na náměstí Františka Rasche nás tentokrát čekala jen tichá vzpomínka bez proslovů. Větší pietní akce na tomto místě se totiž konala 11. února, kdy jsme si připomněli sté výročí úmrtí významného přerovského rodáka. Tehdy do Přerova přijela i delegace z Kotoru - města, kde byl František Rasch po vzpouře námořníků popraven,“ řekla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Kytice a věnce položily v neděli u pomníku Františka Rasche delegace, složené ze zástupců vedení města, armádní posádky z Lipníku nad Bečvou, Svazu letců, Klubu vojenských důchodců, Konfederace politických vězňů, Vojenského sdružení rehabilitovaných Armády České republiky, policie, Sokolské župy Středomoravské-Kratochvilovy a Československé obce legionářské.

Vzpoura v Boce Kotorské, po níž byl František Rasch popraven, byla podle historika Jiřího Lapáčka významným historickým momentem ve vývoji první světové války, ale také v procesu rozpadu Rakousko-uherské monarchie a vzniku nástupnických států. „Jedním z nich byla i Československá republika,“ doplnil.