„Studoval zde v letech 1608 až 1611 na Bratrské akademii a od roku 1614 až 1618 působil jako rektor této školy,“ vysvětlil dříve vedoucí oddělení společenských věd muzea Jiří Šmeral.

Oslavy začaly v devět hodin ve Sboru Jana Blahoslava slavnostní bohoslužbou Církve československé husitské, které se účastnil patriarcha Tomáš Buta.

V jedenáct hodin pak následovalo krátké zamyšlení u pomníku J. A. Komenského před evangelickým kostelem, které odpoledne pokračovalo připomenutím historie Jednoty bratrské u pomníku Jana Blahoslava na Horním náměstí.

Později odpoledně se uskutečnila v Korvínském domě ještě přednáška Jiřího Šmerala s názvem „Komenský teolog a reformátor“.

V souvislosti s výročím připomene tuto výraznou osobnost spjatou s Přerovem místní Muzeum Komenského. Na výstavě představí na pouhých devatenáct dní první vydání jeho spisu Škola hrou.

„Nechceme tisk vystavit z bezpečnostního hlediska riziku. Výjimečnou možnost prohlédnout si ho budou mít tedy návštěvníci zámku po dobu dvou týdnů, a to od 28. března do 15. dubna,“ řekl Jiří Šmeral.

Svědectví o době, ve které Komenský žil vydal i nedávný archeologický nález u Tyršova mostu, kde archeologové objevili základy kostela sv. Marka z roku 1554, ve kterém učitel národů kázal.