„Nechceme nic podcenit a jsme připraveni okamžitě reagovat na případný výskyt koronaviru. Proto jsme s platností od pondělí 14. září přijali postupy, jimiž se budeme řídit,“ nastínil přerovský primátor Petr Měřínský (ANO). Úřad se chystá na zajištění služeb pro občany vzdáleným přístupem.

„Řešíme především dovybavení technikou, ověření fungování dálkového připojení, chystání podkladových materiálů pro práci z domova, přípravu podmínek nutné spolupráce zaměstnanců pracujících z domu a úřadu,“ upřesnil tajemník města Petr Mlčoch.

Magistrát je podle něj připraven okamžitě zahájit střídání oddělených skupin zaměstnanců.

„Úředníci už byli svými nadřízenými informováni o nutnosti nosit roušky, dodržovat rozestupy a chovat se tak, aby neohrozili plnění úkolů,“ řekl.

Obezřetnost na místě

Také občané by měli být obezřetní a upřednostnit kontakt s úředníky v elektronické, telefonické či jiné distanční formě.

„Doporučujeme lidem, aby dokumenty v listinné podobě podávali prostřednictvím podatelny, nebo je zasílali poštou. Měli by více vyžívat objednávkový systém, nebo se v případě nutnosti domluvit s úředníkem na schůzce telefonicky či e-mailem,“ doplnil tajemník.

V pátek se úřad pro neohlášené klienty uzavře, lidé si ale mohou domluvit schůzku. „Kontaktního místa Czech Point v Bratrské ulici se páteční omezení netýká, bude přístupné po zazvonění u levých vchodových dveří,“ doplnil.

Na Přerovsku počet nakažených přes víkend vzrostl a aktuálně je pozitivně testovaných na covid-19 na 67 lidí. Od počátku pandemie onemocnělo novým typem koronaviru 187 lidí, 120 se jich uzdravilo.