„Přišli jsme jako každý rok uctít památku obětí válečných konfliktů na symbolickém místě - náměstí, které nese jméno Františka Rasche. Ke stému výročí povstání v Boce Kotorské jsme nechali provést úpravy parčíku a zrestaurován byl i památník s bustou Františka Rasche. Vyšla také publikace, která přerovského rodáka připomíná,“ řekl primátor města Petr Měřínský (ANO).

František Rasch byl jedním z hlavních vůdců hrdinné vzpoury asi čtyř tisícovek námořníků proti Rakousko-Uhersku v Boce Kotorské. Vzpoura byla ale potlačena a 11. února roku 1918 byl dělostřelecký důstojník Rakousko-uherského námořnictva František Rasch zatčen spolu s dalšími 386 rebelujícími, kteří následovali jeho výzvu k boji proti okupaci a za svobodu všech národů. František Rasch byl popraven 11. února 1918 ve věku osmadvaceti let.

Vzpoura v Boce Kotorské vznikla podle historika Jiřího Lapáčka původně jako protest proti nelidským podmínkám na lodích, nakonec ale přerostla v boj proti nerovnému postavení národů v rakouské monarchii.

„Byl to projev odporu námořníků vůči nadřízeným důstojníkům, vůči válce, jako projev jejich touhy po míru a demokratizaci. Vzpoura v Boce Kotorské byla významným historickým momentem ve vývoji první světové války, v dějinách Rakousko-uherské armády, v procesu rozpadu monarchie a vzniku nástupnických států. Jedním z nich byla i Československá republika,“ vysvětlil Jiří Lapáček.

Při opravě památníku Františka Rasche narazili dělníci před lety na duté místo v soklu, vyplněné měděnou schránkou. V ní byly nalezeny výstřižky z dobových novin, které sem byly vloženy pravděpodobně v roce 1958 - tedy v době, kdy pomník vznikl.

„I my jsme v roce 2018 uložili do schránky nový vzkaz budoucím generacím - článek, zveřejněný v Přerovském a hranickém deníku a tiskovou zprávu ke stému výročí,“ doplnila mluvčí radnice Lenka Chalupová.