Setkání na náměstí T. G. Masaryka se zúčastnili zástupci vedení přerovského magistrátu a stovky občanů, aby položily symbolicky svíčku u památníku obětem komunismu. Na slavnostním shromáždění promluvil primátor Petr Měřínský, který připomněl všem přítomným, že 17. listopad patří k nejdůležitějším milníkům v českých dějinách.

Váží se k němu hned dvě zásadní události v boji za svobodu a demokracii v dějinách naší země - jedna proběhla v roce 1939, druhá o padesát let později v roce 1989. Připojil také osobní vzpomínky na to, jak jeho rodina listopad roku 1989 prožívala a také poděkoval přítomným občanům za to, že přišli a na historii své země nezapomínají.

První porevoluční starosta Přerova Petr Dutko jmenoval historické události a první kroky v Přerově, které konec totalitního režimu provázely. Vzpomněl ale také na to, jak náročné bylo se po letech totality učit demokratickým procesům. Poukázal na současné žabomyší války a absenci respektu nejen v parlamentu, ale i mezi lidmi.

„Demokracie s sebou nese i velkou míru odpovědnosti. A jak řekl Winston Churchill – demokracie je jedna z nejhorších forem vlády, ale ty ostatní jsou ještě horší,“ dodal Petr Dutko.
Na místě, kde před třiceti lety revoluce začala se pak ve stejný čas jako na náměstí T.G. Masaryka, uskutečnilo i setkání v režii spolku Milion chvilek pro demokracii .

Revoluci si Přerované připomněli také Sametovým kvízem či položením svíčky na náměstí Přerovského povstání u kina Hvězda. Netradiční vzpomínku zrealizoval spolek Ne, jde to, který z jednoho z nejvýše položených oken přerovské sokolovny nechal vlát třicetimetrový rudý pruh sametu, každý metr za jeden rok třicetileté svobody.