Líska turecká je jedním ze dvou památných stromů na území Přerova. Je osmnáct metrů vysoká s obvodem kmene 244 centimetrů.

Výška koruny byla v dobách, kdy se měl ještě strom čile k světu, 15 metrů, šířka byla 13 metrů. Co způsobilo pád stromu?

„Jedním z důvodů špatného zdravotního stavu bylo, že stromu někdo v minulosti narušil kořeny a s největší pravděpodobností ho i chemicky poškodil. Rok poté, co jsme zjistili, že jsou v lísce navrtané otvory, už větve neobrazily tak, jak měly," vrátil se do minulosti šéf odboru Stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš.

Město tehdy provedlo na vlastní náklady odborné ošetření a ořezání stromu.

„Od té doby už se ale nikdy neprojevoval jako vitální strom. Kombinace extrémního sucha a několikadenních vytrvalých dešťů pak zřejmě dílo zkázy dokonala," poznamenal.

Otrava před osmi lety

Jedním z posledních majitelů pozemku, na kterém se strom nachází, byla společnost Opera Bohemia.

Tedy firma, která chtěla zvelebit bývalé romské ghetto ve Škodově ulici v Přerově, a postavit zde novou čtvrť s multifunkčními domy. Záměr ale před několika lety zkrachoval.

Stejná společnost chtěla postavit na pozemku poblíž hotelu Strojař, kde se nachází i památný strom, několikapatrový bytový dům.

Ani tento plán se ale nakonec v Přerově nerealizoval.

K otravě památné lísky došlo asi před osmi lety, úmysl se ale tehdy nikdy nikomu nepodařilo prokázat.

Podle Svatavy Doupalové z odboru majetku přerovského magistrátu mohlo dojít k narušení kořenového systému stromu ještě o něco dříve.

„Byla jsem se na místo podívat hned ráno a dá se říci, že kořenový systém byl na sto procent uhnilý – dřevina byla napadena dřevokaznými houbami. Při podrobné prohlídce jsem zjistila, že se dřevní hmota ve středu kmene zcela rozpadla, včetně kosterních kořenů," přiblížila.

Pouze živořila

Postupný úhyn stromu byl prý patrný už řadu let.

„Přikládala bych to hlavně povodním v roce 1997, kdy byla plocha dlouhodobě podmáčena, a došlo k udušení stromu. V následujících letech už strom pouze živořil," doplnila s tím, že podobné problémy jsou i v parku Michalov.

Památný strom se nachází na rozmezí pozemku státu a soukromého vlastníka.

„O odklizení se tedy musí postarat majitel parcely, na níž se nachází. Už jsme písemně požádali o jeho odstranění," řekla.

Podle ní je velké štěstí, že se při pádu památné lísky nikomu nic nestalo.

„Muselo k tomu dojít někdy nad ránem. Strom naštěstí spadl na volnou plochu, pokud by se ale vítr opřel ze západní strany, skončil by na silnici, nebo zasáhl zaparkovaná auta," dodala.

Zůstává jediný

Obyvatele Přerova, které jsme oslovili v anketě, ztráta jednoho ze dvou památných stromů mrzí.

„Když se stromy neošetřují, tak to takto končí. Pamatuji na dobu, když byl ještě krásný a košatý. Do konce války měl na tomto místě provozovnu čalouník Novák, ale poté, co ji zbourali, už tady nebylo nic. Je to věčná škoda," posteskla si třeba šestasedmdesátiletá Vlastimila Bartáková.

Přerov má po pádu lísky turecké pouze jediný památný strom – je jím jasan ztepilý, který se nachází ve Šrobárově ulici.

„Je dvacet metrů vysoký a jeho stáří je 140 let. Zatím je v dobrém zdravotním stavu," uzavřel Pavel Juliš.