„Ruská agrese na Ukrajině je nepřijatelná. Partnerské město Přerova Ivano-Frankivsk, které leží v karpatské oblasti na západě Ukrajiny, nás tento týden v souvislosti s hrozící válkou požádalo o materiální pomoc. Na pondělním zasedání zastupitelstva se touto záležitostí budeme zabývat,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Město teď zjišťuje možnosti, jak pomoci či přispět.

Spolupráce obou měst byla zahájena na podnět ukrajinské strany v roce 2003.

„Od té doby byli u nás zástupci ukrajinského města mnohokrát na výměnné návštěvě, takže vazby s nimi pěstujeme. V Ivano-Frankivsku byla také na důkaz přátelství obou měst vysazena v květnu roku 2012 lípa,“ doplnila mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Stejné reakce zaznívají i z Uničova, který před lety navázal spolupráci s ukrajinským městem Dubno.

„Vznikla na základě osobních kontaktů přes Spolek volyňských Čechů a studentům z této oblasti bylo umožněno studium na našem gymnáziu. I když se nejedná o partnerské město v pravém slova smyslu, vytvořily se mezi oběma městy přátelské vazby,“ řekl starosta Uničova Radek Vincour. Ani on nezastírá obavy z dalšího vývoje.

„Cítím velké zklamání. Tyto tendence pana prezidenta Putina je nutné jednoznačně odsoudit a postavit se za občany Ukrajiny. Je to otázka světového míru, který tady dlouhá léta budujeme. Je nutné odsoudit tyto snahy a postavit se za ty, kteří hájí svobodu, demokracii a suverenitu své země,“ uzavřel.