Dnes provede oddělení hemodialýzy v přerovské nemocnici, které slaví právě letos čtyřicet let, 11 tisíc dialýz ročně a v péči má sedm desítek pacientů.

„Před čtyřiceti lety, ještě za dob socialismu, byla omezená dialyzační kapacita. V roce 1982 bylo v Československu jen 25 dialyzačních středisek, z toho na území tehdejšího Severomoravského kraje pouze dvě, a to v Olomouci a Ostravě. V roce 1983 vznikly v zemi další čtyři - a jedním z nich byla i dialýza v Přerově. Někteří pacienti museli tehdy za léčbou dojíždět i sto kilometrů,“ vrátil se do minulosti primář hemodialyzačního oddělení přerovské nemocnice Pavel Hejduk.

Na dialýzu se v té době pacienti dostavovali dvakrát až třikrát týdně a trvala čtyři až šest hodin.

Koncert k nedožitým osmdesátinám přerovského skladatele a hudebníka Jaroslava Wykrenta zaplnil v neděli večer velký sál Městského domu. Wykrentovy známé písničky zazpívali hudebníci a hosté kapely IN blue, se kterou umělec v posledních letech vystupoval.
Vzpomínka na Jaroslava Wykrenta: narozeninový dort, Agnes i aplaus vestoje

„Nemocní měli celou řadu problémů, mnozí dialýzu špatně snášeli, během léčby měli nevolnosti a zvraceli, mívali bolesti kostí a kloubů a trpěli těžkou chudokrevností, která se musela řešit častými transfuzemi. Postrachem dialyzačních pracovišť byla virová hepatitida B, u níž tehdy ještě nebyla možnost očkování,“ uvedl primář.

Medicína v tomto oboru zaznamenala výrazný progres. V současné době je v České republice rozsáhlá síť 113 dialyzačních středisek. Na dialýzách je moderní technika a léčba je dostupná pro všechny pacienty, kteří ji potřebují.

Léčit se mohou i starší lidé s celou řadou přidružených onemocnění. Léčbu také pacienti lépe tolerují, protože je nebolestivá a umožňuje nejen prodloužení života, ale i jeho lepší kvalitu.

Slavnostní bohoslužba se uskutečnila v sobotu v kostele sv. Františka z Assisi v Beňově - rodišti arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.
Arcibiskup Stojan má v Beňově sochu. Požehnal jí olomoucký biskup Josef Nuzík

Hemodialýza je jednou z možností náhrady funkce ledvin, při které se krev nemocného odvádí systémem hadiček do přístroje, umělé ledviny. V přístroji krev proudí přes speciální filtr - dialyzátor, ve kterém se z krve filtrují odpadní látky a nadbytečná tekutina a naopak o některé potřebné látky se krev obohacuje. Takto upravená krev se vrací zpět do těla pacienta.

„Dalšími možnostmi jsou peritoneální dialýza, kdy se čistí krev přes přirozenou membránu, jež vystýlá dutinu břišní a obaluje všechny orgány zde uložené. Poslední možností je transplantace ledviny, která je zároveň tou nejlepší metodou léčby chronického selhání ledvin. Úspěšná transplantace má nejlepší výsledky, pokud jde o přežití nemocného a kvalitu života. Bohužel ne všechny pacienty je možné ze zdravotních důvodů do transplantačního programu zařadit,“ vysvětlil primář.

Přerovská nemocnice provede ročně na 11 tisíc dialýz

Pro dialyzované pacienty je vhodná méně fyzicky náročná práce. Cestování je pro nemocné možné, nejlépe však ve dnech volna, kdy pacient nemá dialýzu. Sportování je vhodné rekreační formou, jen je nutné chránit dialyzační přístup.

,,Hemodialýza ledviny neléčí ani jim nepomáhá, ale nahrazuje, byť nedokonale, jejich funkci. Na našem středisku máme v současnosti kolem sedmi desítek dialyzovaných pacientů s chronickým selháním ledvin a ročně provedeme kolem 11 tisíc dialýz. Průměrná délka života na dialýze je pět až deset let, ale jsou pacienti, kteří na ní žijí dvacet, třicet i více let. Na středisku máme i pacienty, kteří k nám na dialýzu dochází už téměř třicet let,“ upřesnil.

Ulice 9. května v Přerově je pořád rozkopaná a zejména starší lidé si už na vleklou stavbu stěžují.
VIDEO: Stihnou to? Stavební ruch v ulici 9. května obtěžuje hlavně seniory

Pacienti, závislí na léčbě, musí dodržovat řadu dietních opatření, a pokud málo močí, pak musí výrazně omezovat příjem tekutin, což je pro mnohé ten největší problém.

„Péče o pacienty se značně zlepšila a dialýza je v dnešní době většinou dobře snášena. Díky bohaté síti dialyzačních středisek je léčba dostupná a lidé nemusejí dojíždět do velkých vzdáleností,“ uzavřel primář hemodialyzačního střediska přerovské nemocnice Pavel Hejduk.