Střecha svatostánku se postupně spravuje už čtyři roky a radnice na ni přispívala i v minulosti.

„Oprava je rozdělena na etapy. Po dokončení té nynější, čtvrté, budou mít za sebou stavebníci šedesát procent z celkového objemu prací. Nejde jen o výměnu střechy, ale i některých prvků krovu,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský.

Suma 11 milionů

Oprava střešního pláště přijde na 11 milionů korun.

První částku - 120 tisíc korun, která částečně pokryla náklady na projektovou dokumentaci, poslalo město na účet farnosti v roce 2018. V letech 2019, 2020 a 2021 putoval na rekonstrukci z městské pokladny každoročně příspěvek 350 tisíc.

V bytovém domě v Jungmannově ulici vznikne sedm sociálních bytů pro potřebné v Přerově. Stavba je těsně před dokončením. 30. 5. 2022
V Přerově se otevřou nové sociální byty. Pro koho budou?

Na novou střechu přerovského farního kostela, která je financována z církevních zdrojů, posílá peníze z havarijního programu také ministerstvo kultury, které pro čtvrtou etapu přislíbilo dotaci 400 tisíc korun. Olomoucký kraj letos na tuto akci uvolnil z dotačního programu na obnovu kulturních památek 360 tisíc.

Kostel ze 13. století

Kostel svatého Vavřince stojí v Kratochvílově ulici a je součástí ochranného pásma městské památkové zóny. Byl postaven v roce 1256 a v letech 1722 až 1732 prošel rozsáhlou barokní přestavbou, která mimo jiné znamenala i změnu původní orientace a rozšíření svatostánku.

Přístavbou kaple Božího hrobu a novobarokní předsíně hlavního vchodu z let 1910 až 1912 byl kostel opět rozšířen. Zastřešení je provedeno systémem sedlových a zvalbených střech, krytých pálenou střešní taškou typu bobrovka. Součástí je i hranolová dvoupatrová věž, zastřešená cibulí s lucernou a makovicí.