Smogová situace se postupně zhoršovala už během úterka, kdy se hodinová koncentrace u polétavého prachu vyšplhala až na hodnotu 140 mikrogramů na metr krychlový. Povolený limit je přitom 50 mikrogramů na metr krychlový.

„Informovali jsme o zhoršení nejen školská zařízení, ale i domovy pro seniory a pečovatelské domy. Město při inverzi také varuje obyvatele, kteří jsou zapojeni do našeho systému, prostřednictvím zpráv sms. Údaje o aktuálním stavu ovzduší jsou nepřetržitě k dispozici i na velkoplošných obrazovkách v ulici Velká Dlážka a u nádraží," shrnul vedoucí odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš.

V čem je problém?

Řidičům prý město také doporučuje, aby omezili jízdu autem.

„Tím se ale bohužel téměř nikdo v Přerově neřídí," poznamenal. Podle něj nemají na svědomí zhoršení kvality ovzduší místní zdroje znečištění, ale díky proudění vzduchu Přerov doplácí na smogovou situaci na Ostravsku. A ta zase na nedůslednou regulaci zdrojů znečištění v Polsku.

„Je to problém, který stále nikdo neřeší. V minulosti se chtěla města v České republice, která na smogovou situaci nejvíce doplácejí, spojit s polskou stranou, ale nakonec tyto aktivity usnuly," shrnul Pavel Juliš. Radnice tedy nemají v ruce účinné nástroje, jak proti smogu bojovat.

„Nemáme regulační řád, který by stanovil jasná pravidla pro velké znečišťovatele, protože ho nemá ani kraj. Podle zákona přitom musíme postupovat v souladu s krajem," zmínil. Například pro přerovskou teplárnu Dalkia v případě inverze a znečištění ovzduší žádná omezení neplatí.

„Naše teplárna do regulačního plánu není zahrnuta," konstatoval mluvčí Dalkie Milan Wagner.

Trápení malých astmatiků

Dlouhodobé vystavení nadměrnému znečištění částicemi polétavého prachu vede podle odborníků prokazatelně k nárůstu chronických onemocnění horních cest dýchacích, včetně astmatu. Může vést ale i ke genetickým změnám, rakovinovým onemocněním a nebo poruchám plodnosti.

„Alergiků všeobecně přibývá. Mám v evidenci tři tisíce dětských pacientů, kteří trpí astmatem. Díky dobré spolupráci s pediatry se ale tuto nemoc daří odhalovat a léčit včas, takže ani v době inverze nedochází k těžkým zhoršením," řekla přerovská dětská alergoložka Miluše Dupáková.

Svou roli podle ní hraje i osvěta a informovanost škol o aktuální kvalitě ovzduší.

„Chronicky nemocné děti by v těchto dnech raději neměly chodit ven, a nebo používat roušku. Důležité je také zvýšit přísun vitamínů," radí.