To už je dnes minulostí. Prostory hematologicko-transfúzního oddělení prošly náročnou rekonstrukcí, která přišla i s pořízením nového vybavení na 13 milionů korun. Investorem je Olomoucký kraj.

Opravy trvaly devět měsíců a díky modernizaci a změně dispozičního uspořádání budovy získali větší komfort během odběrů a vyšetření nejen dárci krve a krevní plazmy, ale i zdravotníci.

„Na hematologicko-transfúzním oddělení jsou dnes nové prostory pro dárce i personál s centrální recepcí a vyvolávacím systémem. Lidé ocení hlavně modernizaci prostředí, které je komfortnější než v minulosti. Pobyt tedy bude nejen pro dárce krve, ale i zaměstnance mnohem příjemnější,“ řekl Jiří Ševčík, místopředseda představenstva Středomoravské nemocniční, pod niž spadá i přerovská nemocnice.

Stavebníci v průběhu rekonstrukce kompletně vyměnili okna, změnila se dispozice pracovišť a navýšil počet odběrových lůžek ze čtyř na šest.

„Poslední opravy u nás proběhly před osmnácti lety, tedy v roce 1999. Od té doby ale došlo k výraznému nárůstu počtu odběrů krve i krevní plazmy, a to na více než trojnásobek. V minulém roce jsme měli přes sedm tisíc odběrů, a proto jsme přivítali navýšení počtu odběrových lůžek z původních čtyř na šest,“ řekl Štefan Repovský, primář hematologicko-transfúzního oddělení přerovské nemocnice.

Klesá zájem prvodárců

Během rekonstrukce bylo nutné v loňském roce zajistit náhradní prostory pro odběrové činnosti v areálu nemocnice.

„Díky tomu jsme mohli zachovat provoz našeho oddělení v plném rozsahu a zajistit dodávky krve jak pro pacienty přerovské nemocnice, tak i jiných zdravotnických zařízení v Olomouckém kraji,“ poznamenal primář.

Podle jeho slov v posledních letech výrazně klesá zájem prvodárců, takže ti starší musejí chodit na odběry častěji. Jen pro srovnání: zatímco v roce 2015 jich bylo 390, o rok později už jen 315 a loni dokonce 267.

„Potřebovali bychom získat hlavně mladé lidi. Největší poptávka je po krevních skupinách s negativním Rh faktorem, přičemž nejžádanější je skupina O minus, kterou může dostat každý pacient. Tuto krev využíváme v situacích, kdy hraje roli každá minuta a vážně zraněný potřebuje okamžitou transfúzi. Nedostatek je i krevní skupiny A minus,“ nastínil.

Valentýnský i čarodějnický odběr

V přerovské nemocnici se konají nejrůznější akce pro získání nových dárců krve. V únoru to bývá každoročně Valentýnský odběr, v dubnu zase Čarodějnický.

„Chystáme i společné akce na podporu dárcovství s přerovskými firmami Meopta a Zubr. V létě se zase uskuteční odběry v rámci festivalu Hudební léto na hradbách,“ přiblížil primář.

Zdravotníci loni na hematologicko-transfúzním oddělení přerovské nemocnice provedli na 3 396 odběrů plné krve a 3 701 krevních plazem.