Medaili J. A. Komenského dostávají vždy vpředvečer státního svátku a oslav vzniku samostatného Československa občané, kteří se významně zasloužili o zviditelnění Přerova.

V minulosti tuto cenu získali třeba umělci Jaroslav Wykrent, Pavel Novák, ale i významní sportovci, vědci a lidé, perzekvovaní komunistickým režimem.

Přerovští radní si ale myslí, že by se osobnosti měly vybírat pečlivěji.

„Dosavadní úroveň a četnost udělování ceny J. A. Komenského se stala více kvantifikační záležitostí. Byla udělena více jak dvěma stovkám osobností a subjektů. Je čím dál problematičtější posoudit a schvalovat mimořádnost a výjimečnost osobností," vysvětlil na jednání zastupitelstva přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).

Podle něj by se měl změnit přístup k této ceně.

„Chceme udělat z aktu mimořádnou záležitost pro mimořádné lidi, a tím dodat ceně opět na důstojnosti," řekl s tím, že Přerov nemá ani zásady pro udělování čestného občanství města, a proto je nutné je vypracovat.

Měli slzy v očích

Podle primátora byla jedním z důvodů, proč se radnice rozhodla přistoupit ke změně v udílení cen, i úroveň navržených osobností.

S tím ale nesouhlasí zastupitel Bohuslav Přidal (ČSSD), který podal na jednání zastupitelstva návrh, aby byla Medaile J. A. Komenského udělena i letos.

„Doufám, že nechcete zpochybnit ty lidi, které medaile dostali a měli slzy v očích za to, že jim někdo řekl: Děkuji," poznamenal.

Zastupitel navrhoval, aby tuto cenu letos dostali Smíšený pěvecký sbor Vokál, Loutkové divadlo Sokola Přerovský Kašpárek a dlouholetá režisérka divadla Dostavník Vlasta Hartlová.

Jeho návrh, který doplnil zastupitel Břetislav Passinger (KSČM) o další jméno – Petra Lagu, ale nakonec neprošel.

Proč tak pozdě?

Někteří zastupitelé upozornili na to, že návrh dostali na stůl se zpožděním.

„Nechápu, proč se tím rada zabývá tak pozdě. Nejprve jsme vyzvali jedince i organizace, aby předložili své návrhy, a potom je překročíme, jakoby nic. Domnívám se, že by měly být medaile letos uděleny," zmínila zastupitelka Ludmila Tomaníková (KSČM).

Zastupitelé nakonec nadpoloviční většinou hlasů rozhodli o tom, že se Cena města Přerova letos udělovat nebude a uložili radě města vypracovat návrh zásad pro udělování čestného občanství města Přerova.

Návrhy na Cenu města od občanů:

Ing. Jiří Ševčák úspěšný pracovník Meopty a sportovec (atletika a lyžování)
Stanislav Dostál aktivní člen Klubu českých turistů, sbírá betlémy (sám je vyřezává)
Smíšený pěvecký sbor Vokál, od roku 1963 hudební těleso reprezentuje město Přerov
Mgr. Jaroslav Schnerch učitel, básník, člen folklorního souboru Hanák Přerov
Milena Malinová – zabývá se krajkováním a paličkováním, zdobí kraslice
Petr Laga – navržen za aktivity v mnoha oblastech (sport, politika)
Jiří Švec – aktivní člen Klubu českých turistů, sběratel starých fotografií Přerova
Milena Vicenová – politička (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství atd.)

Kancelář primátora doplnila návrhy o další osobnosti a subjekty:

Jiří Polčák významný přerovský mykolog
Loutkové divadlo Sokol Přerov – 100 let od založení
Radek Štěpánek – významný a úspěšný světový tenista
Dan Trantina – přerovský výtvarník, moderní umění
Nataša Rousková – sládková pivovaru ZUBR
Vlasta Hartlová dlouholetá režisérka divadla Dostavník (letos končí spolupráci)
Irena Kanovská – přerovská písničkářka, hudební skladatelka i interpretka, básnířka
Čestmír Beťák – přerovský básník, divadelník
Ivan Němeček přerovský hudebník, interpret, skladatel