Ve středu odpoledne oznámily obyvatelům města mluvící sirény, že mohou lidé do veřejných budov a autobusů vstupovat jen s rouškou.

„Město Přerov v tuto chvíli nemá k dispozici roušky či respirátory, a proto je třeba řešit ochranu úst a nosu improvizovaně či s pomocí doma vyrobených roušek. Pokud by byla realizována slibovaná dodávka státu, občané o tom budou neprodleně informováni,“ shrnul po zasedání krizového štábu primátor města Přerova Petr Měřínský (ANO).

Od středy 18. března, a to od 12 hodin je vyhlášený zákaz pohybovat se na území Olomouckého kraje bez ochrany úst - ústenky, roušky, šátku nebo šály. Lidé je musejí mít nasazené přes nos a ústa.

Bez této ochrany se nesmí vstupovat do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren.

„Písemné upozornění je vyvěšeno i ve všech autobusech městské dopravy. Toto nařízení platí do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu. Obyvatelé místních částí budou o nařízení informováni přes výbory místních částí, které si zvolí vlastní formu distribuce informace,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Školka: jen jedna

Po zasedání krizového štábu přerovští radní rozhodli, že bude park Michalov otevřený jen pro volný průchod. Dětská hřiště v parku budou znepřístupněna a ohraničena páskou.

„Vzhledem k tomu, že do přerovských mateřských škol chodí jen malé procento dětí, bylo rozhodnuto, že bude otevřena pouze mateřská škola v Dvořákově ulici, kam budou chodit děti ze všech přerovských předškolních zařízení. Rodiče o tom budou individuálně informováni,“ doplnila.

Město Přerov je v souladu s pokynem vydaným Olomouckým krajem připraveno zajistit hlídání dětí zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil.

„Pro tyto potřeby by byla v případě rozhodnutí otevřena Mateřská škola U Tenisu a Základní škola Svisle. K této službě bychom ale přistoupili až na přímý pokyn Olomouckého kraje, zatím nefunguje,“ upřesnila Lenka Chalupová.

Úřední hodiny omezené

Objednání na přerovský magistrát k vyřízení občanských průkazů, pasů, řidičských průkazů a dalších služeb prostřednictvím objednávkového portálu WebCall se až do odvolání ruší. Stejně tak se ruší všechny již objednané termíny.

„Pokud občané nemohou vyřízení těchto dokumentů odložit, je možné agendu řešit v omezených úředních hodinách - a to v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin,“ zmínila Lenka Chalupová.

Odložení poplatku ze psů

Občanům města Přerova, kteří jsou povinni uhradit poplatek ze psů do 31. března, město umožnilo zaplatit tento poplatek i po stanoveném termínu, nejdéle však o tři měsíce později - a to bez jakékoliv sankce.

Pokud chce být kdokoliv z občanů aktivní a pomáhat jako dobrovolník, město dohodlo spolupráci s Charitou Přerov. Lidé se mohou obrátit na adresu: reditel@prerov.charita.cz.

Online reportáž