„Stavba trvala tři měsíce a hala vyrostla v areálu technických služeb. Nachází se na celkové rozloze kolem 220 metrů čtverečních,“ upřesnil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Podle jeho slov stavba haly pro nebezpečný odpad byla již neodkladná. „Během několika posledních let totiž docházelo k postupnému nárůstu množství odebíraných nebezpečných složek odpadu. Původní sběrné místo už parametrově a technicky nevyhovovalo. Uskladnění odpadu bylo doposud řešeno formou velkoobjemových kontejnerů, které již kapacitně nestačily, kromě toho byly nebezpečné složky odpadu vystaveny povětrnostním vlivům,“ vysvětlil mluvčí

Přidal s tím, že městu se stavbou podařilo vytvořit kvalitní podmínky pro sběr nebezpečného odpadu. Tímto projektem bude zamezeno škodám vyplývajícím ze špatného způsobu skladování.