Jedná se o deset staveb za více než 39 milionů korun. Definitivní slovo budou mít zastupitelé.

„Největší akcí je stavební úprava prostor budovy v Jasínkově ulici, kam má být po rekonstrukci za 12 milionů korun přemístěn magistrátní archiv. Máme zpracovanou dokumentaci úprav a je vydáno i stavební povolení,“ shrnula náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Deset milionů korun chce město investovat do rekonstrukce dva kilometry dlouhé lesní cesty v osadě Svrčov, kde má Přerov své polesí.

„Povrch cesty už je ve špatném technickém stavu, a proto je v plánu nový povrch z penetračního makadamu. Současně s tím budou opraveny hospodářské sjezdy a plochy určené pro skladování a odvoz dřeva. Čekáme, zda na opravu získáme dotaci, a pak se teprve pustíme do práce,“ doplnil náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

Sadové úpravy ve Škodově

Významná částka - a to šest milionů korun - půjde do zateplení objektu na adrese Jižní čtvrť I/21 až 24, kde už byla vyměněna okna, a další úpravy by se měly dostat na řadu v roce 2019.

V plánu je i revitalizace Škodovy ulice, ve které byly už dříve zbourány zchátralé domy.

Protože město získalo na demolici objektů v bývalém romském ghettu státní dotaci, je nutné splnit i další podmínku této finanční podpory - a tou je úprava území do tří let.

„Lokalitu o rozloze pět tisíc metrů čtverečních čeká obnova, spočívající v zatravnění, sadových úpravách, ale i nákupu nových laviček či odpadkových košů. Veškeré úpravy mají vylepšit prostředí pro pěší, kteří tudy jdou na nádraží,“ nastínila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu. Náklady se odhadují na 2 miliony 800 tisíc korun.

V plánu na příští rok je i optické propojení metropolitní sítě města Přerova s novostavbou požární stanice, které přijde na 2 miliony.

„Počítáme rovněž s modernizací scénického osvětlení v Městském domě, rekonstrukcí výtahu v budově magistrátu v Bratrské ulici a kompletní opravou elektroinstalace v Mateřské škole v Kratochvílově ulici,“ popsala náměstkyně primátora Hana Mazochová.

Oprav se dočkají i školy - město hodlá investovat částku 1 milion korun do výměny podlah na ZŠ Svisle a 600 tisíc na ZŠ Velká Dlážka.

Přípravy na demolici i opravy hřišť

Radní schválili také investiční akce za zhruba 130 milionů korun, které se začnou připravovat v příštím roce.

Patří mezi ně například oprava obřadní síně na hřbitově, rekonstrukce dětského hřiště v Kosmákově ulici, výměna výloh, oken a dveří v kině Hvězda, rozšíření kompostárny v Žeravicích, oprava chodníků v ulici Generála Janouška, demolice Chemiku, oprava hřiště na ZŠ U Tenisu a energetické opatření na ZŠ Boženy Němcové.