Rekonstrukce kolejiště má zvýšit traťovou rychlost v úseku přednádraží na 160 km/h a na osobním nádraží pak na 80 km/h.

„Tato investice je významná nejen z hlediska Přerova a České republiky, ale má i mezinárodní dopad,“ uvedla Magdalena Konvičková z ministerstva dopravy. Význam přerovského železničního uzlu v síti tranzitních koridorů je totiž dán jeho strategickou polohou.

Přerov je jedním z významných uzlů na druhém koridoru Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné a zároveň je přípojnou větví na rameni Přerov – Česká Třebová. Do uzlu je zaústěna i trať Brno – Přerov. Trať druhého železničního koridoru je i součástí evropské trasy. Spojení mezi Katovicemi a Břeclaví je totiž jedním z nejdůležitějších přepravních toků na území naší republiky.

„Už děti ve škole se učí, že je Přerov významnou železniční křižovatkou. Jsme rádi, že současně s oslavami 755. výročí povýšení na královské město oslavíme i 170. výročí od doby, kdy do Přerova poprvé přijel vlak,“ řekl primátor Jiří Lajtoch (ČSSD). Ten v narážce na katastrofální dopravní situaci doufá, že se řada pasažérů díky modernizaci železnice vrátí zpět k tomuto způsobu cestování.

Co se semele?

Rekonstrukci uzlu umožnila dotace 2,9 miliardy korun z evropského Fondu soudržnosti, na kterou dosáhl stát prostřednictvím Operačního programu Doprava. Stavba si ale vyžádá celkové náklady 4,1 milardy.

„A co se za tyto peníze udělá? Kompletní modernizace celé železniční infrastruktury od Horní Moštěnice přes Lověšice až po nový most přes řeku Bečvu,“ řekl náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Bohuslav Navrátil.

Opravené nádraží

Součástí je i nové zabezpečovací zařízení, trakční vedení, napájecí systém, bude probíhat rekonstrukce železničního svršku i spodku. Přerované se ale dočkají i nového vzhledu vlakového nádraží. Spravovat se začne už letos v květnu.

„Dojde k posunu jednotlivých nástupišť. Bezbariérový přístup cestujících navíc umožní nový – jižní podchod, doplněný výtahy a stávajícím zrekonstruovaným podchodem,“ upřesnil náměstek. Stavba je napojena na centrální dispečerské pracoviště, které se už nyní buduje u Mádrova podjezdu. S jeho dokončením se počítá ještě letos.

Nový most přes Bečvu

Jednou z nejnáročnějších investic je ale zbudování nového železničního mostu v Přerově, se kterým se začne počátkem příštího roku. „Spodní stavba bude sanována, horní tvoří nová konstrukce. Půjde o tři konstrukce, dvě dvoukolejné a jednu jednokolejnou, které se budou vysouvat z jednoho břehu, což je určitě zajímavé technické řešení, přiblížil Navrátil.

Podle něj se s ohledem na svůj rozsah stavba dotkne cestujících. „Určitě dojde ke zpoždění a výlukám, naší snahou ale je, aby byl dopad minimalizován. V blízkosti železničního uzlu se bude pohybovat těžká technika a počítá se i s částečnou uzavírkou Kojetínského podjezdu. Žádáme veřejnost o trpělivost, výsledek tyto problémy určitě vynahradí,“ zmínil náměstek.

Do této doby probíhaly v Přerově práce na přednádraží v úseku od zastávky Horní Moštěnice po Mádrův podjezd.

„Koleje prošly rekonstrukcí na rychlost vlaků 160 km/h a opraven byl i Lověšický podjezd,“ uvedl generální ředitel společnosti OHL ŽS Michal Štefl. První etapa stavby má být dokončena na počátku roku 2014.

Modernizace uzlu Přerov
Údaje stavby
železniční svršek (UIC 60, pružné upevnění) 11 551 m
(S49, pružné upevnění) 3 482 m
kolej R65 (užit.) na betonových pražcích SB 589 m
kolej R65 (užit.) na nových dřevěných pražcích 349 m
regenerovaný svršek S49 a R65 (včetně pražců) 3 148 m
nové výhybky UIC 60 65 ks
nové výhybky S49 21 ks
regenerované výhybky 12 ks

rekonstrukce podchodů 1 ks
nový podchod 1 ks

železniční most (rekonstrukce) 4 ks
železniční propustek (rekonstrukce) 2 ks

zastřešení ostrovních nástupišť (rekonstrukce) 1 888 m2
nové 1 722 m2
protihluková stěna 1 030,8 m
nová rozvodna 3kV pro EPZ 2 ks
rekonstrukce rozvodny 3 kV pro EPZ 1 ks
ohřev výměn z distribučního rozvodu 98 ks
délka elektrizovaných kolejí 68 km

staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 3. kategorie železniční stanice Přerov
výhybkové jednotky (SZZ) 199 ks
přejezdové zařízení světelné – (PZS) 1 ks
Železniční uzel v bodech
• stavba byla zahájena v září 2009
• v jejím rámci byl dosud opraven Lověšický podjezd, začala se stavět budova centrálního dispečinku u Mádrova podjezdu, nyní se opravuje Mádrův podjezd
• V úseku od zastávky Horní Moštěnice po Mádrův podjezd byly zatím rekonstruovány koleje na rychlost 160 km/hod
• modernizace si vyžádá náklady 4,1 miliardy, z toho 2,9 miliardy přispěje EU z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu
• rekonstrukce nástupišť na vlakovém nádraží začne letos v květnu
• generální oprava železničního mostu startuje v lednu 2012
• náročná rekonstrukce Kojetínského podjezdu: termín zahájení je rok 2012
• stavba potrvá do konce roku 2013 nebo začátku 2014 (pu)