Návrh na zřízení taxi služby pro seniory podal Přemysl Dvorský (ČSSD).

„Seniorům by služba umožnila větší mobilitu. Za dvacet korun by se mohli dostat na předem určená místa – jako například nemocnice, polikliniky, ordinace, lékárny či pošty. Taxi by fungovala v daný čas a senioři by se museli telefonicky objednat den dopředu. Podmínkou je podpora města. Službu by provozoval pouze jeden dopravce, který by byl vysoutěžený," nastínil Dvorský.

Předpokládané náklady na provozování veřejné služby na jeden rok činí podle jeho odhadu 400 tisíc korun.

Rozjitřená debata

I když se zavedením služby většina zastupitelů souhlasila, návrh vyvolal rozjitřenou debatu. Častým dotazem bylo například to, jak bude dodržení pravidel senior taxi hlídáno.

„Jak by probíhala kontrola evidence cest? Jestli by senior podepsal doklad nebo měl kartičku, díky které by se prokázal, že má nárok na tuto službu?" zmínil radní Radek Pospíšilík (Za prosperitu Přerova).

„To už záleží na nastavení pravidel a konkrétních podmínek. Možností je celá řada, je potřeba systém vymyslet tak, aby nezatěžoval magistrát ani seniory," vysvětlil Přemysl Dvorský.

Senior taxi v současné době funguje v několika městech – v Prostějově, Jeseníku, Krnově, Kopřivnici, Hradci Králově, České Lípě nebo v Brně.

Konkrétní termíny a podmínky by měly zaznít na jednání zastupitelstva v září.

„Myslím, že nápad je to zajímavý. Příště bych poprosila, aby podobné materiály byly dány k dispozici sociálnímu výboru. Určitě se tím budeme zabývat. Je tady řada otázek a variant, jak takovou věc řešit," poznamenala radní Helena Netopilová (SpP).

Podle prozatímního návrhu by služba měla fungovat ve městě i v jeho městských částech v pracovních dnech od 6.30 do 16 hodin. Dvacetikorunový poplatek by měli senioři, kteří dovršili 65 let, platit nezávisle na vzdálenosti a času trvání služby. Taxi by mělo být upraveno i pro hůře mobilní občany, svézt by se mohli na předem smluvená místa – nemocnice, úřad či poštu. Nutné je si službu u provozovatele objednat minimálně jeden den předem. Pokud vše dobře půjde senior taxi by mohl zažít fungovat na podzim, zřejmě od 1. listopadu. Dalším termínem, který na zastupitelstvu zazněl, byl 1. leden 2017. Záležet také bude na tom, jestli město najde dopravce. Například v Prostějově přestal původní provozovatel po čtyřměsíčním testování jezdit, protože se mu prý navzdory dotaci od města služba nevyplatila. Radnice pak vypsala novou veřejnou soutěž.