Město vybere nejhezčí stavební dílo ve třech kategoriích – fasáda novostavby, rekonstrukce a panelového domu. Vítěz získá odměnu 50 tisíc korun a pamětní kovovou desku, kterou pak může umístit na nově opravenou budovu.

„Cílem soutěže je podpořit zájem majitelů, ale i podnikatelských subjektů na zlepšení vzhledu budov. Město je chce motivovat k vytvoření zajímavého výtvarného díla,“ uvedl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Vítěz podle něj získá titul Fasáda roku. „Ten znamená dosažení nejvyšší kvality provedené fasády. Ostatní zajímavé návrhy pak obdrží čestné uznání,“ podotkl.

Do soutěže se může přihlásit pouze řádně dokončená a zkolaudovaná stavba. Kategorie fasáda novostavby a fasáda rekonstrukce přitom zahrnují jak objekty občanské vybavenosti, tak obytné i rodinné domy nebo průmyslové budovy.

Fasádou panelového domu myslí radní výhradně obytné domy, postavené touto technologií. „Každé dílo může být přihlášeno jen jednou a ze soutěže jsou vyloučeny všechny stavby v majetku města Přerova,“ upřesnil pravidla mluvčí Přidal.

Zájemci podle něj můžou zasílat přihlášky až do 16. března na pracoviště architektury a urbanismu odboru rozvoje města. Jednotlivé stavby vyhodnotí komise nejpozději do 30. dubna a výsledky pak město zveřejní do poloviny května.

Loni se do soutěže přihlásilo na 47 nově opravených domů. Největší zájem byl přitom stejně jako v předchozích ročnících o kategorii fasáda panelového domu, kde byla silná konkurence třiceti tří stavebních děl.

V loňské soutěži nejlépe zabodoval v kategorii rekonstrukce nájemní dům na Žerotínově náměstí, jehož majiteli jsou Jaroslav Nietche a Radmila Nietcheová.

Mezi panelovými domy v Přerově zase zvítězil objekt v Kabelíkově ulici, který nechalo opravit bytové družstvo. Absolutní prvenství v kategorii „novostavba“ získal rodinný dům v ulici Čsl. letců, jenž patří Petrovi a Renatě Homolovým.