Debata, na které radní představili investiční záměry pro rok 2019, se uskutečnila v pondělí odpoledne v malém sále Městského domu.

Podle radních je zanedbaný majetek tím, co Přerov aktuálně nejvíce pálí.

„Rozpočet města na příští rok je navržen jako přebytkový, přičemž na straně příjmů je 917 milionů 466 tisíc korun a na straně výdajů 890 milionů 824 tisíc korun. Protože musí být v rozpočtu zahrnuty příjmy na splátky úvěrů předchozích let, je přebytkový a nikoliv vyrovnaný,“ shrnula náměstkyně primátora Hana Mazochová (ANO), která má na starosti ekonomiku.

Finance půjdou v příštím roce především do oprav majetku města.

„Vytipovali jsme opravy a údržby komunikací, chodníků a rekonstrukce nemovitého majetku za zhruba 100 milionů korun. K tomu musíme přičíst drobné údržby za necelých pět milionů,“ poznamenala.

Jednotlivé odbory přerovského magistrátu měly podle ní vyšší finanční nároky, které ale město muselo přizpůsobit příjmům.

„Museli jsme určit priority. V rozpočtu nejsou, ale půjdou z rezervy také finance na opravu popraskaných budov. Praskliny se objevily na několika mateřských školách, nově i v Újezdci nebo městské knihovně,“ řekla.

Strojař? Později, když budou dotace 

V rozpočtu nejsou zahrnuty dvě velké investiční akce, jejichž přípravu chce Přerov v příštím roce zahájit - rekonstrukce bývalého hotelu Strojař a dostavba pavilonu v Domově pro seniory.

„Počítáme s rekonstrukcí hotelu Strojař a výstavbou Domova pro seniory, ale později než v roce 2019. Obě akce budeme realizovat jen za předpokladu, že na ně seženeme dotaci nebo krajské či státní spolufinancování - ať už z evropských fondů nebo ze státního rozpočtu. Jsou to tak obrovské investice, že kvůli nim nechceme zadlužit město,“ řekla Hana Mazochová.

Podle náměstka primátora Michala Záchy (ODS) chybí městu zhruba 770 milionů korun na povinnou údržbu majetku.

„Do rozpočtu bylo zařazeno několik rekonstrukcí komunikací, vybudování parkovacích míst, oprava bytového domu na Jižní čtvrti a máme tam i drobné investiční akce, jako je třeba oprava šaten na zimním stadionu. Musíme investovat i do rozvoje našeho archivu - počítá se tedy i s revitalizací objektu v Jasínkově ulici, kde vznikne nový archiv,“ zmínil.

Občané se na debatě o rozpočtu ptali nejen na investiční priority v příštím roce, ale i zajištění kvality polytechnického vzdělávání nebo financování kroužků ve Středisku volného času Atlas a Bios. Jeden z občanů kritizoval i finanční částku v rozpočtu, vyčleněnou na civilní obranu.