U zahradního altánku, který si církevní představitelé postavili v sousedství vodního prvku, se od časného rána zastavovali obyvatelé Hranic i lidé z okolí. Někteří jen krátce, jiní i pár desítek minut naslouchali nejnovějšímu pojetí Bible – překladu 21. století.

Úvodního slova se ujal pastor Jiří Gomola, který se v krátkosti zamyslel nad tím, jaký má pro dnešního člověka tato vzácná kniha význam. Veřejné velikonoční čtení z Bible probíhá po celé republice a zapojilo se do něj přes šedesát měst.

„Věříme, že obyvatele tohoto regionu osloví Bible v současné češtině natolik, že najdou chuť z ní kousek pro sebe a své spoluobčany přečíst,“ řekl z jeden pořadatelů akce Norbert Cibíček.

Bible 21. století je určena nynější generaci českých čtenářů. Původní myšlenky v ní autoři zachovali, jen je přeložili do současného jazyka. Přísloví z Bible kralické z roku 1613, které zní: „Lepší jest chudý, jenž chodí v upřímnosti své, nežli převrácený ve rtech svých, kterýž jest blázen,“ upravili autoři Bible 21. století takto: „Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec.“

V Hranicích se na účasti veřejného čtení z Bible podílejí Církev adventistů, Církev bratrská a Nadační fond Nové Bible Kralické. Akce probíhá od pátku 10. do neděle 12. dubna vždy od osmé hodiny ranní do osmé večerní.