„Do míst v ulici Pod Skalkou jsme se dostali během rekonstrukce teplovodní sítě. Odkryli jsme větší soubor mamutích kostí – kromě torza stoličky jsme narazili také na části mamutích žeber a jeden opracovaný masivní úštěp z rohovce stejného stáří," přiblížil přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

K cenným patří i objev propracovaného pazourkového nástroje z období mladšího paleolitu, tedy z doby před 26 tisíci lety. Podle badatelů se navíc v Předmostí podařilo zachytit také pozůstatky objektu z období vrcholného středověku, tedy ze 12. až 13. století, se zlomky zásobnic a hrnců.

Bádání archeologů dokládá, že má lokalita v Předmostí stále co říci.Přerovští archeologové narazili při výkopech v Předmostí na zbytky mamutích kostí, staré 20 až 30 tisíc let.

„Většina lidí si ji spojuje především se slavnými nálezy z období paleolitu. Nové objevy ale potvrzují, jak byla tato předměstská lokalita v minulosti vyhledávána. Bylo to příhodné místo k osídlení, protože jsme zde zachytili už několikátý sídlištní objekt ze 12. a 13. století," zmínil také badatel Jan Mikulík.

„Je jedině dobře, že je nám umožněno dostat se při zemních zásazích do střední části kolem kostela, kde můžeme na těchto situacích dokázat, že má osídlení v Předmostí hlubokou tradici," řekl.

Přímo pod kostelem sv. Máří Magdalény

Stavební výkop v Tyršově ulici, kde nyní archeologové bádají, se nachází přímo pod kostelem sv. Máří Magdalény v Předmostí. Tedy nedaleko místa, kde objevili v první polovině osmdesátých let slavnou lokalitu „Předmostí 3" archeologové Bohuslav Klíma a Jiří Svoboda. Ta patří vedle Skalky a Hradiska k nejvýznamnějším.

„Nacházíme se v její bezprostřední blízkosti. Po začištění se nám vyrýsovala část kruhové sídlištní jámy, v jejímž zásypu je typická keramika z období vrcholného středověku, tedy ze druhé poloviny třináctého století. Jsou tam části hrnců a zásobnic na uchovávání obilí," upřesnil Zdeněk Schenk.

Koncentrace osídlení v Předmostí je, jak dodal, velice nápadná.

„Podobné objekty jsme zachytili i při rekonstrukci parkoviště v ulici Pod Skalkou, kde bylo několik desítek objektů od doby bronzové až po vrcholný středověk. Jen pro představu Přerováka – objekty ze 13. století se nacházejí třeba na Horním náměstí. Pro Předmostí to má ale úplně jiný význam," uzavřel.