Po dobu trvání uzavírky budou zrušeny autobusové zastávky „Přerov, Kaufland" a „Přerov, Velká Dlážka" (obousměrně), což se dotkne linek č. 102, 111 a 112.

„Linky 111 a 112 budou jezdit po objízdných trasách přes nábřeží Edvarda Beneše, dále kolem Prechezy přes ulici Dluhonskou, Předmostskou – až po Staré Rybníky a zpět," uvedla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Od 7. července do 2. srpna bude kvůli opravám částečně uzavřena silnice I/47, a to od křižovatky ulice Velká Dlážka s ulicí Polní až po obec Lýsky. V souvislosti s touto uzavírkou bude úplně zrušena zastávka „Přerov, Kaufland".