„Do složité dopravy v této části města zasahuje také úprava podjezdu v Lýskách, kde je provoz řízen semaforem a auta tudy projíždějí kyvadlově. Poslední etapa rekonstrukce podjezdu už se ale chýlí k závěru a do konce dubna budou provedeny terénní úpravy, chodníky a nový povrch vozovky. Situace se tedy už brzy zlepší,“ popsal přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Od května má být v Předmostí zprůjezdněna estakáda nad železniční tratí, jejíž stavba pomalu míří do finále.

„Pracujeme i o víkendech tak, abychom stihli dokončit všechny práce a doprava se převedla na estakádu. V současné době se buduje nájezd na novou silnici, na mostě doděláváme římsy, svodidla a protihlukovou stěnu. V Předmostí se dokončuje odvodnění, dělají násypy a probíhají terénní úpravy. V dubnu je v plánu asfaltování jak na samotném mostě, tak i v části Předmostí,“ přiblížil manažer projektu Lukáš Hruška.

Spojovací větev mezi Lipnickou a Hranickou ulicí má být podle jeho slov hotová do konce dubna.

„V další fázi přes tento vybudovaný bypass propojíme dopravu mezi Lipnickou ulicí a podjezdem. Semafory budou řídit dopravu v obou směrech,“ dodal.

Na cyklopodjezd naváže stezka

Souběžně se stavbou, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic, ale naplno běží také práce na druhé etapě modernizace železničního uzlu. Správa železnic už dokončila cyklopodjezd pod tratí mezi Přerovem a Předmostím.

Železobetonový tubus o rozměrech 3 x 3 metry si ale první cyklisté projedou až poté, co bude postavena z obou stran navazující cyklostezka. Ta propojí přerovskou ulici Velká Dlážka s Předmostím.

„V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele, který by mohl zahájit práce v červnu. Dělníci budou mít na zhotovení 165 dní, takže do konce roku by už mohla nová stezka sloužit svému účelu,“ shrnula mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Propojení mezi Přerovem a jeho místní částí je dnes pro cyklisty komplikované - díky nové trase už ale nebudou muset volit mezi cestou po frekventované silnici a stezce, která je v jedné části společná pro chodce i cyklisty.

„Nová trasa má být dlouhá 166 metrů a je řešena jako dvoupruhová o celkové šířce tři metry. Povrch bude ze zámkové dlažby. Cyklostezka povede i přes nově zřízený tubus pod železniční tratí,“ doplnil radní pro dopravu Tomáš Navrátil.

Součástí výstavby cyklostezky je nové osvětlení, v plánu jsou terénní úpravy a stezku bude lemovat dvanáct dřevin. Podle předpokladu projektantů by měla cyklostezka stát zhruba 14,5 milionu korun.

Podjezd pro cyklisty zbudovala Správa železnic a město Přerov za něj zaplatilo 13 milionů 342 tisíc korun. Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pokryla 85 procent uznatelných nákladů, takže přerovskou městskou pokladnu přišel tubus na 2 miliony korun.