Podle průzkumů trpí některou z forem makulární degenerace až pětadvacet procent seniorů starších 80 let. Onemocnění se ale nevyhýbá ani mladším lidem.

„Rozlišujeme dvě formy makulární degenerace. Tzv. suchou formu, která je častější a postupuje pomaleji, a vlhkou formu, která se vyvíjí mnohem rychleji. Ztráta vidění je výraznější a může nastat i v řádu měsíců. Je to způsobeno přerůstáním nových cév pod sítnici, které postupně začínají prosakovat, čímž způsobí otok nebo krvácení, které se postupně hojí jizvou," vysvětluje primářka očního oddělení Nemocnice Přerov MUDr. Monika Daňková a upozorňuje, že každý člověk starší 50 let by měl pravidelně navštěvovat svého očního lékaře. Jedinou možností, jak předejít ztrátě zraku, je totiž včasně zahájená léčba.

V rámci dne otevřených dveří budou mít zájemci možnost prokonzultovat své zdravotní potíže s očními lékaři, rovněž si mohou nechat změřit nitrooční tlak.

„V případě zjištění abnormálních hodnot se objednají k dalším vyšetřením," uvedla mluvčí nemocnice Hana Szotkowská. Dveře oddělení budou otevřeny až do 14 hodin.