„Snímky jsou výběrem z paleolitické kolekce, která vznikala současně s odbornými publikacemi profesora Svobody. Za dobu naší spolupráce jsem pořídil mnoho snímků přímo z výzkumů - jak na Pálavě, tak v Dolních Věstonicích,“ prozradil Martin Frouz.

Zúčastnil se ale i celé řady zahraničních expedic, na nichž dokumentoval archeologické nálezy.

„Pro účely publikací vznikaly fotografie na centrální Sahaře v Africe nebo v Petrohradě. Absolvovali jsme také měsíční cestu po Evropě - do Rakouska, Itálie, Francie nebo Španělska. Další výpravu jsme podnikli kvůli tématu vývoje člověka do Etiopie,“ dodal autor.

Protože slavné archeologické naleziště v Předmostí natrvalo pohřbila zástavba panelových domů, připomínají dávnou minulost snímky artefaktů ze sbírek Archeologického ústavu v Brně nebo Moravského zemského muzea.

Martin Frouz vystudoval fotografii na FAMU a tématem jeho doktorátu byla aplikace fotografie ve službách vědy. Třináct let fotil pro Český egyptologický ústav a spolupracuje i s českou redakcí National Geographic.

Výstava jeho snímků se koná souběžně na dvou místech.

„Kromě prostor galerie na Horním náměstí je mohou návštěvníci obdivovat také přímo v Předmostí a zdejším Městském informačním centru,“ doplnila vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová. 

Benátská noc v Přerově
VIDEO: Benátská noc přilákala k Bečvě tisíce lidí