Na informačních tabulích se výletníci dočtou o významu evropského toku i regionu, kde pramení. Naučnou stezku vloni na podzim dokončily Vojenské lesy a statky (VLS).

„Jsem tu po deseti letech. Tehdy byl všude kolem hustý smrkový les, že by člověk snadno zabloudil. Vůbec to nepoznávám,“ rozhlížel se senior z Vyškova. „Ale ty chodníčky, cedule, to udělali moc pěkně. Kdo tento kraj nezná, dozví se hodně nového,“ chválil vojáky pan František.

Prameniště leží v nadmořské výšce 630 metrů ve vojenském újezdu a turistům je dovoleno vyrazit k tomuto výjimečnému cíli pouze o víkendech a svátcích, kdy ve vojenském prostoru neprobíhá výcvik jednotek. Vede k němu zhruba 1,5 kilometru dlouhá trasa z okraje Kozlova. I ten byl ještě před pár lety součástí vojenského újezdu.

Poslední úsek turistické stezky dlouhý zhruba 250 metrů lesníci VLS na konci minulého roku nově osadili povalovým chodníkem a okolí vybavili novými informačními tabulemi, lavičkami a dalším mobiliářem. Taky vyčistili a revitalizovali takzvaný horní pramen.

Obnovy se dočkal dolní pramen významného evropského toku krytý přístřeškem. Po eskalaci kůrovcové kalamity v posledních čtyřech letech lesníci nahradily smrkovou monokulturu zdecimovanou dřevokazným hmyzem druhově pestrou výsadbou dřevin.

„Na informačních tabulích, kterými je stezka osazena, najdou návštěvníci příběh tohoto místa od jeho prvního dochovaného záznamu před třemi stovkami let majitelem spálovského panství Karlem Ferdinandem Schertzem, informace o přírodním bohatství jeho okolí, ale také o lesnické správě Oderských vrchů či historii jejich osídlení,“ zval do této unikátní lokality na okraji Olomoucka mluvčí VLS Jan Sotona.