„Požáry hrozí nejen v přírodním prostředí, v lesích, na lukách či na polích, ale také ve městech. Při požárech na lukách a v lesích je zejména v těchto dnech důležitá všímavost občanů. Čím dříve je požár ohlášen, tím méně se rozšíří a napáchá menší škody,“ informovala krajská mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Oheň v přírodě je velmi nebezpečný, vymknout kontrole se může velmi rychle a dokáže napáchat velké majetkové a ekologické škody.

„Je proto nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí, dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů,“ zdůraznila mluvčí.

Ve vyprahlých městech jsou také vysoká rizika požáru. Časté je vznícení hořlavých kapalin a plynů, požáry způsobené létajícími balonky štěstí nebo vzniklé při grilování či odpalování zábavní pyrotechniky. Pokud se lidem situace vymkne kontrole, měli by okamžitě volat tísňovou linku.