„Ve čtvrtek 27. května jsem opět požádal pana starostu města Hranic o zajištění zpracování studie levobřežního obtoku hranického jezu a podání žádosti o dotaci z evropských fondů,“ tvrdí Karel Hübl, iniciátor petice, která je k dispozici na webových stránkách politické strany, za niž teď kandidoval do Poslanecké sněmovny.

Na protipovodňová opatření je podle něj možno získat dotaci ve výši až 90 procent veškerých nákladů na přípravu a realizaci. „Bohužel pan starosta přislíbil zajištění studie až v příštím roce,“ konstatoval s neskrývanou nespokojeností Hübl.

Současně s obtokovým kanálem, o kterém je petent přesvědčen, že by zajistil spolehlivou ochranu celého města i při tak silné povodni, jaká byla v Hranicích 17. května, navrhuje také poldr na Bezejmenném potoku, nad Lhotkou a na Ludině.

„My, níže podepsaní, nesouhlasíme s trvalou nečinností zastupitelů při zajištění protipovodňové ochrany města Hranic a žádáme o prosazení její urychlené výstavby,“ zní ve zkrácené verzi text petice, pod níž jsou kromě Hüblova ještě další dva podpisy.

Starosta Wildner už se o petici doslechl, ale oficiální cestou se k němu ještě nedostala. „Považuji aktivitu pana Hübla za žinantní,“ řekl a naznačil, že z ní cítí politický podtext.

Pokud mu bude protestní arch doručen, pak prý na něj v řádném termínu odpoví. „S nápadem obtokového kanálu kolem jezu přišlo město Hranice a počítá už s tím, že jej zapracuje do nového územního plánu, který se právě připravuje,“ sdělil hranický starosta.

Proces kolem jeho pořízení prý ovšem není tak jednoduchý a zabere mnohem více času než naznačuje autor petice. Navíc je podle Wildnera nutné řešit protipovodňová opatření komplexně a začít zadržovat vodu už na horních tocích Bečvy na Valašsku.

Další stavbou, která má ochránit Hranicko před velkou vodou, je dlouho plánovaný poldr Teplice, o kterém město už dlouho diskutuje s Povodím Moravy.

„Musí se ale budovat promyšleně, protože nás bude stát ročně pět až sedm milionů,“ řekl již dříve Wildner. Mimo to jsou v plánu i stavby menšího typu na Veličce a Ludině.

Většina jich ale vázne na nedostatku financí. Letos bude město žádat o dotaci na výstražný systém, v němž jsou obsaženy mluvící sirény, měřící latě a další zařízení podobného typu.