Takové neštěstí zde tehdy nikdo nečekal, protože v její bezprostřední blízkosti není žádný větší vodní tok.

V pondělí 7. července ráno je Bečva v Přerově již vysoká, v obci stále nikdo nevěřil, že by se živel dostal až k nim.

Odpoledne, zhruba v 17 hodin se však do Bochoře dalo dostat už jen přes Lověšice a od 19 hodin chodili místní kontrolovat situaci k Přerovským strojírnám, které byly tou dobou již pod vodou.

Ve 22.30 hodin vyzvala tehdejší starostka Vlasta Pochylá občany, aby nespali, vzbudili své sousedy, zajistili svůj majetek a zásobili se pitnou vodou.

Po půlnoci přišla zkáza

Okolo půlnoci byla přerušena dodávka pitné vody.

Vlády nad obcí se stoletá voda ujala krátce po půlnoci. První silný proud vody se valil ulicí Hliník.

Další vlna spláchla Partyzánskou ulici. Oba silné proudy se střetly u hasičské zbrojnice a mohutná vlna se hnala na ulici Drahy.

Pod silným tlakem vody začaly padat první domy.

Na opačném konci obce v ulicích Nábřeží, Vlkošská a Hřbitovní byla situace obdobná.

Od Lověšic je spláchla další mohutná vlna. Ve tři hodiny ráno byla obec zcela pod vodou.

Vrtulník odváží rodící matku

Obyvatelé sledovali sílu přírodního živlu z prvních pater domů nebo půd.

V úterý 8. července se po rozednění naskytl místním hrozivý pohled na zničenou obec.

Přes noc spadlo dvaadvacet domů a další padaly ještě během úterního dne.

Vojáci z blízkého letiště začali hned ráno vrtulníky přivážet první chléb a odvážejí rodící matku.

„Narodil se jí zdravý kluk, který okamžitě dostal přezdívku plaváček. Bohužel zde již několik let nebydlí,“ vzpomněla kronikářka Bochoře Helena Vyvážilová.

Obec není v povodňové oblasti

„Obec jako taková byla vyňata z povodňové oblasti, do té spadá jen rekreační oblast Černá. Veškeré povodňové plány z roku 1998, které byly i v rámci územního plánu se při tvorbě nového plánu zrušily. Měl tu vzniknout ochranný val okolo celé obce, ale vzhledem k tomu, že se hodně věcí změnilo, tak se od jeho stavby nakonec upustilo,“ zhodnotil momentální situaci starosta Bochoře Ivan Michna, který je ve vedení obce od roku 2006. Podle jeho názoru by případný val vodě spíše bránil odtékat.

V okolí Bochoře jsou pouze dvě svodnice vody, která se za normálních okolností nemá k obci jak dostat. Před dvaceti lety se podle starosty jednalo o souhru několika okolností na celém toku řeky Bečvy.

„V dnešní době je situace úplně jiná, máme integrovaný záchranný systém, takže máme při každém dešti informace o srážkách. To dřív vůbec nebylo, proto doufám, že se situace, jako před dvaceti lety již nebude opakovat,“ dodal Ivan Michna.