Zájemci, kteří se zaregistrují, dostanou pořadové číslo a zvolí si heslo, jímž se budou přihlašovat přímo na webové stránky Přerova. Tam už je pro ně připraven názorový prostor.

Lidé se začali vyjadřovat k nejrůznějším otázkám – navrhují třeba, jakým způsobem využít hotel Strojař, pozastavují se nad rozsahem kácení zeleně ve městě, ale zajímá je i to, jakým způsobem budou působit asistenti prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách.

„V současné době dostávám nejen přes tohoto rádce, ale i z jiných zdrojů, dosti ostré ataky na stav kácení stromů v Přerově, ať už je to na nábřeží nebo u Prioru. Sice chápu, že to některé lidi téměř bolí, ale rozvoj města a stáří stromů zákonitě vedou k tomu, čemu se říká obnova," shrnul přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).

Podle něj celý projekt „Přerovský rádce" odstartovaly právě podněty občanů, kteří přicházeli se zajímavými návrhy na využití bývalého hotelu Strojař.

„To byla taková první vlaštovka a lidé se na rozhodování začali podílet," zmínil primátor.

Do projektu „Přerovský rádce" se během týdne zapojilo na šest desítek občanů. Až do dubna se mohou vyjadřovat k tomu, jak by měli působit v problémových lokalitách takzvaní asistenti prevence kriminality.

„Občané nám doporučili, aby se zabývali pochůzkovou činností v sociálně vyloučených lokalitách a záškoláctvím, navštěvovali herny a bary a zjišťovali, jestli zde nedochází ke zneužívání sociálních dávek," konstatovala mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Lidé, kteří mají zájem poskytnout vedení přerovské radnice cenné rady, se mohou přihlásit na adrese: prerovsky.radce@prerov.eu