Do konce minulého roku se o veškerou administrativu spojenou s proplácením poplatků staraly nemocnice. Teď tuto práci kraj „přehodil“ na pacienty.

„Je to poměrně zdlouhavé, takže žádat asi nebudu. Člověk radši obětuje těch třicet korun, než se dohadovat s úřady. Dokud to bylo bez žádání, byla to dobrá úspora, hlavně pro starší lidi. Ale teď?“, komentovala novinku žena, kterou jsme zastihli v čekárně přerovské chirurgie. Žádat o vrácení poplatku krajský úřad nehodlá nikdo z lidí, na které jsme se obrátili v naší anketě. Většina jich přitom ví, že tuto možnost má. Konkrétní postup ale přitom neznají nebo se jim zdá zdlouhavý.

„Návrh darovací smlouvy si lidé mohou vyzvednout přímo na těch provozech, kde zaplatili regulační poplatek. Hospitalizovaným je nabízí personál,“ řekl lékařský náměstek přerovské nemocnice Jiří Ševčík. Zatímco dříve s pacienty vyplnily darovací smlouvu přímo sestry nebo lékárnice, nyní leží správné vepsání údajů na bedrech pacientů.

„To ulehčuje práci našim zaměstnancům, zejména v lékárně, kam chodí hodně lidí.“ Podle Ševčíka se lidé sice stále obracejí pro radu na zaměstnance nemocnice, zdaleka ale ne tak často, jako dříve.

„Ubyla nám také práce se skladováním a kontrolou smluv. Dříve jsme peníze od kraje dostávali až zpětně, nyní je máme k dispozici prakticky ihned,“ dodal Ševčík.

Myslete na účtenku

„Ke každému zaplacenému poplatku vydáváme účtenku, kterou pacienti musejí přiložit k návrhu darovací smlouvy. To, zda o peníze z kraje požádají, závisí pak už jen na nich,“ řekla hlavní sestra nemocnice Zuzana Krčková.

O vrácení regulačního poplatku mohou lidé zažádat nejpozději do dvou měsíců poté, co ho uhradili.

„Pokud za tu dobu navštíví lékaře vícekrát a budou mít více účtenek, mohou je poslat najednou, ale ke každé musí vyplnit zvláštní návrh darovací smlouvy,“ vysvětlil Pavel Hanák, vedoucí správního oddělení odboru zdravotnictví na krajském úřadě.

„Smlouvy musí schválit Rada kraje, teprve poté pacientům zašleme peníze na uvedený účet nebo jiným způsobem, který si zvolili.“

Zatím si zažádala zhruba stovka lidí

Dosud o vrácení uhrazeného regulačního poplatku zažádalo kolem stovky lidí.

„Teprve se to začíná scházet. Běžně vyřizujeme telefonáty, kdy lidem radíme s vyplněním tiskopisu smlouvy. Není to ale zase tak často, abychom zvažovali zřízení nějaké speciální telefonické linky,“ poznamenal Hanák.