Ne všem se však podařilo tuto povinnost splnit. Úředníci měst evidují několik stovek pejskařů, kteří poplatek neuhradili v termínu a stali se tak dlužníky.

„Do konce března poplatek za psy neuhradilo z celkového počtu 3783 poplatníků 444 osob, to je zhruba 12 procent,“ informovala Milena Homolová z finančního odboru Magistrátu v Přerově.

Částka, kterou se v termínu podařilo přerovským úředníkům na poplatkách za psy vybrat, činí zhruba 1 milion 124 tisíc korun. Nedoplatek včetně navýšení poplatků o půlnásobek stanovené sazby tak dosahuje zhruba 663 tisíc korun.

„Pokud poplatek nebyl uhrazen do 31. března, bude držiteli psa poplatek vyměřen platebním výměrem s určením náhradní lhůty splatnosti,“ doplnila Homolová.

Pokud však nedoplatek nebude uhrazen ani v náhradní lhůtě, budou jej úředníci vymáhat daňovou exekucí - například stržením částky z účtů vedených u bank či stavebních spořitelen nebo srážkou ze mzdy, z důchodu, ze sociálních či nemocenských dávek.

„Další možností je vymáhání nedoplatku exekutorským úřadem, kdy dlužník navíc hradí v plném rozsahu náklady pro vymáhání, které jsou vysoké. Dluh se tak výrazně prodraží,“ upozornila Homolová.

Také hraničtí pejskaři museli poplatek za své čtyřnohé miláčky uhradit do konce března. Ani zde však tuto povinnosti nesplnili všichni. „Do konce března poplatek za psy z celkového počtu 1787 poplatníků nesplnilo 316 osob, což je zhruba 17 procent,“ sdělila Věra Plesníková z Městského úřadu v Hranicích.

V Kojetíně v termínu nezaplatilo poplatky za psy z celkových 949 osob 173 poplatníků. „Ti, kdo mají uhradit částku za psa ve výši 1500 korun, však mají na celkovou úhradu ještě čas. Tento poplatek se totiž v našem městě může hradit čtvrtletně,“ podotkla úřednice, která má na starosti správu poplatků v Kojetíně, Jiřina Látalová.

Těžkou hlavu z úhrady poplatků si zatím nemusejí dělat chovatelé z Lipníku nad Bečvou. Tam se totiž vybírají poplatky za psy, narozdíl od jiných měst v přerovském regionu, až do konce dubna.