Město na likvidaci odpadů každoročně doplácí - i přes navýšení poplatku za popelnice na 800 korun musí uhradit celkem 8 milionů 968 tisíc korun.

„Náklady na likvidaci odpadů stále narůstají, a proto jsme se rozhodli pro zvýšení sazby. Naposledy tento poplatek vzrostl v roce 2019,“ vzpomněl primátor města Petr Vrána (ANO).

V roce 2020 činily náklady na svoz komunálního odpadu celkem 35 milionů 387 tisíc korun, letos už je to 41 milionů 902 tisíc - došlo tedy k meziročnímu zvýšení nákladů o 6 milionů 515 tisíc korun.

„Tento nárůst ovlivnily hlavně legislativní změny. Jednalo se především o zavedení poplatkové povinnosti za uložení odpadů na skládku i pro obce, na jejichž katastrálním území se skládka nachází – což byl i náš případ. Zaplatili jsme státu letos takřka 5,5 milionu korun a už dnes víme, že se poplatek bude až do roku 2029 nadále zvyšovat,“ vysvětlil jednatel Technických služeb města Přerova Bohumír Střelec.

V Přerově je dnes 42 826 poplatníků, z toho 41 729 osob s pobytem na území města. Poplatek za odpad má paušální charakter a platit ho musí všichni, kteří nejsou ze zákona osvobozeni. Osvobozeni jsou například obyvatelé Domova pro seniory, děti v dětském domově, občané ve výkonu trestu, lidé dlouhodobě hospitalizovaní v nemocnici nebo ti, kteří více než půl roku pobývají v zahraničí.

„Letos bylo k poslednímu říjnu osvobozeno z těchto důvodů 1658 poplatníků, z toho 863 z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí,“ upřesnila vedoucí ekonomického odboru magistrátu Eva Řezáčová.

Podle náměstka primátora Miloslava Dohnala (ODS) jsou od poplatku osvobozeny i děti do jednoho roku.

„Rozhodně ale není pravda to, co se v poslední době objevuje na sociálních sítích - totiž, že nemusejí platit lidé z vyloučených lokalit, kterým město poplatek odpouští, a proto se sazba zvyšuje. Není to tak, i na ně se povinnost vztahuje,“ konstatoval.

Na stanovení výše poplatku nemají vliv ani nedoplatky dlužníků.

„Dlužníků je asi 8 procent. Nedoplatky jsou vymáhány daňovou exekucí - nejčastěji srážkami ze mzdy, prostřednictvím exekutora, uplatněním v insolvenčním řízení nebo přihlášením do dražby,“ shrnula Eva Řezáčová.

Valná většina pro

S navýšením sazby s účinností od 1. ledna 2023 nesouhlasili někteří opoziční zastupitelé. Jejich protinávrh, aby zůstala částka zachována na úrovni 700 korun, ale neprošel.

„V materiálu nebyly vyčísleny příjmy městu, vratky a výnosy - pokud chceme vyhodnocovat doplatek města na systém sběru a svozu komunálního odpadu, pak je potřeba zohlednit i tyto příjmy,“ uvedl zastupitel Tomáš Přikryl se strany Za prosperitu Přerova a jeho místních částí.

Pro návrh zachovat původní částku 700 korun ale opozice nenašla potřebnou podporu. Většina zastupitelů se přiklonila k variantě zvednout výši poplatku na 800 korun - pro se vyjádřilo 22 přítomných, 8 bylo proti a 4 se zdrželi hlasování.