I když částky za likvidaci odpadu stále šplhají nahoru, město nechce, aby občané museli sáhnout hlouběji do peněženky. Radní na svém zasedání diskutovali i o navýšení poplatku na 750, případně 800 korun.

„Většina se shodla na tom, že ponecháme stávající sazbu 700 korun. I za cenu toho, že budeme z rozpočtu města doplácet 6 milionů 400 tisíc korun. Zdražení přišlo v poslední době poměrně hodně, a proto jsme se rozhodli částku v příštím roce zachovat,“ konstatoval primátor města Petr Měřínský (ANO).

Jen pro srovnání - pokud by se radní rozhodli zvýšit odpad například podle třetí varianty na 800 korun, znamenalo by to, že město bude za každého poplatníka doplácet 24 korun a celkově by tak z pokladny města odešla částka 2, 2 milionu korun.

Na Masarykovo náměstí v Přerově dorazil v sobotu dopoledne letošní symbol Vánoc. Vánoční strom tentokrát putoval až z polesí v Partutovicích na Hranicku
Do Přerova dorazil vánoční strom. Náměstí zdobí patnáctimetrová jedle

Vedení města se výší poplatku zabývalo i proto, že na jednání přerovské pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem se přítomní členové shodli na navýšení sazby poplatku. Důvodem jejich doporučení je rostoucí výše nákladů na systém odpadového hospodářství.

„Legislativní změny přinesly letos i povinnost platit obcím za uložení odpadků na skládce, která se nachází na jejich katastru, což dříve nebývalo. V současné době mají tyto obce alespoň slevu a platí 500 korun za tunu odloženého odpadu - a bez této slevy se platí 800 korun za tunu. A my už víme, že do toku 2029 se částka bude navyšovat až na 1850 korun za tunu,“ vysvětlil jednatel Technických služeb města Přerova Bohumír Střelec.

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí v Přerově od roku 2018 na 700 korun, do té doby platili obyvatelé města 650 korun. Poslední slovo budou mít zastupitelé, kteří se sejdou na svém zasedání v pondělí 6. prosince.