Hlavně na ně se zaměřil projekt, který v posledních dvou letech realizoval Mikroregion Hranicko. Prošlo jím více než šedesát lidí, čtvrtina z nich má dnes stálou práci.

Na projekt přispěla téměř šesti miliony korun Evropská unie. „Zaměřili jsme se na lidi, kteří jsou dlouhodobě bez práce a na nezaměstnané s nízkým stupněm vzdělání,“ informovala Marcela Tomášová z Mikroregionu Hranicko.

Podle jejích slov bylo hlavním cílem vrátit lidem motivaci a sebevědomí a pomoci jim osvojit si základní pracovní návyky. V průběhu projektu vznikly pracovní skupiny.

Jejich účastníci pomáhali ve svých obcích s udržováním čistoty na veřejných prostranstvích, při péči o zeleň nebo s organizací společenských akcí. „Pracovníci také mohli získat rekvalifikaci na ruční motorovou pilu a křovinořez. Tento kurz úspěšně absolvovalo 23 mužů a zúčastnilo se jej i 13 žen,“ uvedla Marcela Tomášová.

Jak dodala, dvě ženy se dokonce přihlásily na kurz práce s motorovou pilou. Projekt měl i vzdělávací charakter. „Lidé se mohli naučit základní práci s počítačem, dozvěděli se, jak se chovat na pracovním pohovoru a jak sestavit svůj životopis,“ doplnila Marcela Tomášová.

Že měl projekt úspěch, o tom svědčí i jeho výsledky. „Zhruba třetina lidí si našla vlastní práci, předpokládáme, že další budou následovat,“ uvedla Marcela Tomášová.

Kladně se k celé věci postavili i starostové jednotlivých obcí. Těch se do projektu zapojilo jedenáct. „I když je projekt financován Evropskou unií, platby chodí s velkým zpožděním, proto obce přistoupily na variantu, že jej částečně předfinancují,“ uvedla Tomášová.

Na oplátku pomohl projekt obcím zalepit díru, která vznikla v loňském roce omezením dotací na veřejně prospěšné práce. „Naši lidé totiž pomáhali v obcích s činností, která by byla jinak zajištěna právě skrz veřejně prospěšné práce,“ dodala Marcela Tomášová.