Důvodem uzavírky Polní ulice, která je hlavním tranzitním tahem na trase Olomouc a Zlín, je stavba mimoúrovňového křížení v Předmostí. Nové dopravní řešení má zkapacitnit průtah silnice I/55 a ulevit podjezdu v Předmostí vybudováním estakády nad železniční tratí. Výrazné zlepšení má přinést právě rozšíření Polní ulice na čtyřpruh.

Stavební práce zahájily 11. března. Od té doby je průjezd pro dopravu zcela uzavřen. Podle původního plánu měli po nové páteřní silnici řidiči jezdit už v polovině července. Stavební firma však požádala o prodloužení termínu kvůli nepředvídatelným pracím navíc. Dělníci totiž v ulici narazili na kanalizační přípojky, které nebyly v projektu. Bylo tedy nutné vybudovat nové kanalizační šachty a část kanalizace.

Náhradní termín pro částečné uvolnění průjezdu pro osobní automobily byl stanoven na 29. červenec, kdy by se Polní měla propojit s Velkou Dlážkou.

„V oblasti dopravní uzávěry stavební dělníci v průběhu následujícího týdne provedou několik drobných úprav, aby byl jeden jízdní pruh pro automobily do 3,5 tun připraven k uvolnění. V ohledu stavebních prací není v současné době jediná překážka, která by měla bránit napojení dopravy v termínu, který byl ujednán, tedy 29. července,“ potvrdil Lukáš Hruška, vedoucí výstavby.

Situaci komplikují i další uzavírky

„Podali jsme návrh, aby osobní doprava proudila ve směru od Zlína na Olomouc. Kvůli uzavírce Polní totiž vznikají zácpy v Palackého ulici. V této ulici je však zároveň plánovaná částečná uzavírka kvůli stavbě autobusového zálivu, námi navržený směr provozu Polní ulicí je proto pro udržitelnou dopravní situaci ve městě zcela klíčový. Komplikací je dnes totiž i uzavřená silnice v ulici Za mlýnem,“ vysvětlil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Z jednání, které se v pátek 19. července uskutečnilo v sídle Olomouckého kraje předběžně vyplynulo, že doprava v tomto směru proudit opravdu bude.

„Předmětem dalších jednání bude ovšem detailní řešení objízdných tras pro dopravu nad 3,5 tuny. Některé z uvažovaných komunikací totiž spravuje město, některé kraj. K navrženému řešení se musí vyjádřit zástupci města Přerova, Olomoucký kraj a Policie České republiky a všechny subjekty musí dojít ke společnému řešení,“ řekl Tomáš Navrátil.

Zatím tedy není zcela jasné, kdy přesně bude Polní ulice otevřena. Původně plánovaný termín byl stanoven na 1. srpna.

„Pokud dojde k odchýlení od tohoto data, bude to pouze v řádu dní,“ doplnil.