Ulice se v nočních hodinách vylidnily, bary a herny jsou uzavřené a ani lapkové nemají kde krást - většina obchodů je totiž zavřená.

Jak se promítlo vyhlášení nouzového stavu v zemi do celkové kriminality na Přerovsku?
Denní ani týdenní statistiky se standardně nezpracovávají, nemáme tedy k dispozici data pro srovnání. Na hodnocení kriminality v souvislosti s nouzovým stavem, který byl vyhlášen 12. března, je tedy poměrně brzy. Počátkem dubna, jakmile budeme mít potřebná data k dispozici, zveřejníme k této problematice zprávu. Obecně lze říci, že došlo k mírnému poklesu nápadu trestné činnosti.

Setkáváte se i přes vážnost situace s násilnými trestnými činy či krádežemi? Nebo je deliktů po vyhlášení nouzového stavu méně?
Ano, setkáváme se s nimi - dochází k dopravním nehodám, ale i vloupáním nebo krádežím, jak ukazují policejní statistiky.

Respektují lidé zákaz vycházení, nebo jste už museli napomínat hříšníky, kteří třeba vyrazili do ulic bez roušky, nebo se shlukovali v ulicích?
Občané v drtivé většině všechna vydaná nařízení respektují.

Jaké postihy hrozí těm, kdo poruší nařízení vlády? Například nepovolený pohyb osob během karantény, a podobně?
V případě porušení zákona tímto způsobem je přestupek policisty zaevidován a postoupen příslušnému správnímu orgánu, který bude v jednotlivých případech rozhodovat o sankci. Pokud se pachatelé za nouzového stavu dopouštějí trestné činnosti, hrozí jim mnohem vyšší postih.

Jaké jsou sazby v případě krádeží, dopravních nehod pod vlivem alkoholu, násilných činů či loupeží?
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem jsou přísnější postihy u vybraných trestných činů, například krádeže, podvodu, šíření nakažlivé lidské nemoci a podobně - viz zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Například v případě krádeže může zloděj odejít od soudu až s osmiletým trestem.