Komplikace čekají hlavně šoféry, kteří pojedou ve směru od Olomouce.

„Na trase od Přerova přes Předmostí a dále na Olomouc bude silnice průjezdná a pro řidiče se nic nemění. Auta od Olomouce ale na křižovatce před podjezdem odbočí na Dluhonice, a potom pojedou kolem chemičky na Polní a Tržní ulici,“ popsal Pavel Študent z olomoucké pobočky Ředitelství silnic a dálnic.

Důvodem částečné uzavírky je podle něj nutná rekonstrukce vozovky po zimě.

„Jedná se o opravu živičného krytu silnice I/55 v prostoru podjezdu. Současně s tím provedeme i úpravu odvodnění při výjezdu z podjezdu ve směru do Přerova. Občas se v něm totiž drží voda, a tak nahradíme stávající dlažební kostky žlábkem,“ doplnil Študent.